Zoekresultaten voor:


Bults-Info

Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en implementeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wij maken het mogelijk voor elke zorgaanbieder om te beschikken over een ijzersterk kwaliteitssysteem. Onze unieke aanpak levert u daarnaast een aantal mooie voordelen op. GGZ-aanbieders Door onze unieke samenwerking met Zorgonderhandelingen.nl hebben we landelijk veel zorgaanbieders in de GGZ geholpen. Dit zijn bijvoorbeeld … Lees verder Bults-Info


De week van Zorg en Welzijn

De week van 12 tot 18 maart is de Week van Zorg en Welzijn. De zorg- en welzijnsorganisaties van Nederland openen hun deuren en gunnen Nederland een kijkje in de keuken. Veel organisaties in de zorg- en welzijnssector hebben een HKZ-keurmerk. HKZ heeft kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de ruim 30 branches in zorg en welzijn. … Lees verder De week van Zorg en Welzijn


Kom naar de HKZ- Kwaliteitsdag op 17 april en hoor meer over o.a. de nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn

De HKZ-Kwaliteitsdag is al jaren een goed bezochte informatiedag en ook dit jaar staan er weer twee op de kalender. De eerste HKZ-Kwaliteitsdag van 2018 vindt plaats op dinsdag 17 april en wordt iets anders vormgegeven dan u van ons gewend bent. Tijdens een plenair ochtendprogramma en informatiesessies in de middag stellen we u in staat … Lees verder Kom naar de HKZ- Kwaliteitsdag op 17 april en hoor meer over o.a. de nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn


Keten Medische Hulpverlening op Zee (HKZ 164)

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de kwaliteit van dienstverlening van de keten van de medische hulpverlening binnen het gebied van: de territoriale zee en de Exclusieve Economische Zone; de Waddenzee, het IJsselmeer inclusief de randmeren, en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen. Hierbij wordt de keten gezien als een samenhangend geheel van inspanningen dat door verschillende (zorg)aanbieders … Lees verder Keten Medische Hulpverlening op Zee (HKZ 164)


HKZ-norm voor GGZ-instellingen en het Keurmerk Basis GGZ 2018

Om dubbele verantwoording te voorkomen, synergie te bevorderen en administratieve lasten te verlagen, hebben HKZ en de stichting KIBG afspraken gemaakt over het ‘Keurmerk Basis GGZ’ en de norm ‘HKZ GGZ’. De kwalificatie voor het ‘Keurmerk Basis GGZ 2018’ wordt vereenvoudigd voor GGZ aanbieders, die gecertificeerd zijn tegen de HKZ-norm voor instellingen in de Geestelijke … Lees verder HKZ-norm voor GGZ-instellingen en het Keurmerk Basis GGZ 2018


Nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn openbaar voor commentaar

Het concept van de HKZ-norm voor zorg en welzijn is gepubliceerd voor openbaar commentaar. Tot 11 december 2017 kunnen belanghebbende partijen het concept inzien en commentaar leveren. Directe aanleiding voor de ontwikkeling van deze norm is de ontschotting in activiteiten bij organisaties. Door wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning … Lees verder Nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn openbaar voor commentaar


Workshop voor endoscopie-afdelingen op 7 december

In het meerjarenbeleidsplan van de NVMDL staat dat endoscopie afdelingen voor eind 2018 HKZ-gecertificeerd moeten zijn. Bij NEN-HKZ komen signalen binnen dat afdelingen het lastig vinden om een veiligheidsmanagementsysteem op te zetten. Kwaliteitsfunctionarissen stellen vragen zoals “Waar begin ik en hoe moet het handboek eruit zien? Hoe voer ik een goede risico inventarisatie uit? Hoe … Lees verder Workshop voor endoscopie-afdelingen op 7 december


Wijzigingsblad HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg 2016

In 2016 is de HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg herzien. Onlangs is helaas gebleken dat er per abuis is vergeten om een belangrijk thema uit het HKZ-gedachtegoed toe te voegen aan rubriek 2 van deze norm. Het gaat om het thema “Risico-inventarisatie op individueel patiëntniveau”. Hiervoor is een wijzigingsblad bij de norm gepubliceerd. U kunt het … Lees verder Wijzigingsblad HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg 2016


1e concept brede HKZ-norm goed ontvangen

HKZ is in mei gestart met de ontwikkeling van een brede norm voor Zorg & Welzijn voor organisaties die behandeling, zorg- en/of dienstverlening aanbieden. Aanleiding In veel sectoren speelt ontschotting in activiteiten. Dit ten gevolge van wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de daarmee gepaard gaande decentralisatie … Lees verder 1e concept brede HKZ-norm goed ontvangen


Praat mee over de inhoud van de nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn

Meer professionele vrijheid, een veilige cultuur en meer eigen regie voor jouw cliënt. Ervaar jij ook dat de huidige branche-specifieke HKZ-norm niet meer goed past als jouw organisatie meerdere soorten activiteiten gaat aanbieden? Kom dan naar de expertbijeenkomsten op 7 en 20 juni aanstaande en bepaal mee hoe de norm eruit komt te zien! Over … Lees verder Praat mee over de inhoud van de nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn