Zoekresultaten voor:


Multi-site toetsing nog steeds mogelijk

Op dit moment komen er zowel van zorgorganisaties als van belangrijke stakeholders in de zorg veel vragen binnen over multi-site toetsing. Wat is er veranderd en is het überhaupt nog mogelijk? In het onderstaande informatiedocument vindt u antwoorden op bovenstaande vragen. Inmiddels heeft de Raad voor Accreditatie in overleg met de Nederlandse Vereniging van Certificatie-instellingen nadere … Lees verder Multi-site toetsing nog steeds mogelijk


Publicatie HKZ-norm en -schema Zzp’ers in zorg en welzijn

De HKZ-norm en het HKZ-certificatieschema ‘Zzp’ers in zorg en welzijn – Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg’ zijn gepubliceerd. Op basis van de eisen in de norm in combinatie met het certificatieschema is certificatie mogelijk. Zzp’ers kunnen vanaf 2019 het keurmerk verkrijgen. HKZ heeft in samenwerking met … Lees verder Publicatie HKZ-norm en -schema Zzp’ers in zorg en welzijn


Eerste certificaat HKZ-norm voor Zorg & Welzijn uitgereikt

In mei 2018 werd de HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd. Hiermee is een norm beschikbaar voor alle organisaties binnen zorg en welzijn. Op 6 juni werd het eerste certificaat verstrekt aan Intravant door Brand Compliance. Wij vroegen Jan-Meijndert Jansen van Intravant naar zijn ervaringen met de certificatie op deze nieuwe HKZ-norm. Wat voor soort … Lees verder Eerste certificaat HKZ-norm voor Zorg & Welzijn uitgereikt


Zzp’ers in zorg en welzijn – onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (HKZ 166)

Deze HKZ-norm bevat eisen voor hulpverleners binnen zorg en welzijn die werkzaam zijn als zzp’er, gespecificeerd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7, actief in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg. Dit betreft zowel zorg gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning als … Lees verder Zzp’ers in zorg en welzijn – onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (HKZ 166)


Nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd

HKZ heeft nu één volledige norm voor álle branches in zorg en welzijn. De norm geeft meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen. Aanleiding voor de publicatie van deze nieuwe HKZ-norm zijn de verschuivingen in de zorg. Decentralisatie van zorg naar gemeenten leidde vaak tot ‘ontschotting’ … Lees verder Nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd


Zorg & Welzijn (HKZ 165)

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties in Zorg & Welzijn, die behandeling/begeleiding/zorg- en/of dienstverlening aanbieden, ongeacht het type financiering, de organisatievorm de omvang of het type activiteiten die worden uitgevoerd. Het algemeen organisatiedeel (HKZ 123) is niet van toepassing. Bij twijfel of de reikwijdte van deze HKZ-norm van toepassing is op … Lees verder Zorg & Welzijn (HKZ 165)


Bults-Info

Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en implementeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wij maken het mogelijk voor elke zorgaanbieder om te beschikken over een ijzersterk kwaliteitssysteem. Onze unieke aanpak levert u daarnaast een aantal mooie voordelen op. GGZ-aanbieders Door onze unieke samenwerking met Zorgonderhandelingen.nl hebben we landelijk veel zorgaanbieders in de GGZ geholpen. Dit zijn bijvoorbeeld … Lees verder Bults-Info


De week van Zorg en Welzijn

De week van 12 tot 18 maart is de Week van Zorg en Welzijn. De zorg- en welzijnsorganisaties van Nederland openen hun deuren en gunnen Nederland een kijkje in de keuken. Veel organisaties in de zorg- en welzijnssector hebben een HKZ-keurmerk. HKZ heeft kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de ruim 30 branches in zorg en welzijn. … Lees verder De week van Zorg en Welzijn


Kom naar de HKZ- Kwaliteitsdag op 17 april en hoor meer over o.a. de nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn

De HKZ-Kwaliteitsdag is al jaren een goed bezochte informatiedag en ook dit jaar staan er weer twee op de kalender. De eerste HKZ-Kwaliteitsdag van 2018 vindt plaats op dinsdag 17 april en wordt iets anders vormgegeven dan u van ons gewend bent. Tijdens een plenair ochtendprogramma en informatiesessies in de middag stellen we u in staat … Lees verder Kom naar de HKZ- Kwaliteitsdag op 17 april en hoor meer over o.a. de nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn


Keten Medische Hulpverlening op Zee (HKZ 164)

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de kwaliteit van dienstverlening van de keten van de medische hulpverlening binnen het gebied van: de territoriale zee en de Exclusieve Economische Zone; de Waddenzee, het IJsselmeer inclusief de randmeren, en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen. Hierbij wordt de keten gezien als een samenhangend geheel van inspanningen dat door verschillende (zorg)aanbieders … Lees verder Keten Medische Hulpverlening op Zee (HKZ 164)