Zoekresultaten voor:


Aanmelding HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg vanaf begin januari, assessment begin maart

Vanaf 1 januari 2019 kan je je als zzp’er in de sector zorg en welzijn inschrijven voor het HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg. Assessments voor dit keurmerk zijn beschikbaar vanaf 1 maart. Om te beoordelen of je aan de eisen uit de HKZ-norm zzp’ers in de zorg voldoet, moet je vragen beantwoorden en gegevens uploaden … Lees verder Aanmelding HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg vanaf begin januari, assessment begin maart


Training HKZ-norm Zorg & Welzijn

De HKZ-norm Zorg & Welzijn is een volledige norm voor álle branches in zorg en welzijn. De norm geeft meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen. Organisaties, die verschillende vormen van zorg aanbieden, hoeven zich niet meer te certificeren voor meerdere HKZ-normen. Met de nieuwe … Lees verder Training HKZ-norm Zorg & Welzijn


Hoe wordt bepaald of een organisatie een certificaat krijgt?

Het certificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke partij (de certificerende organisatie). Competente auditoren voeren een audit uit om te toetsen of een organisatie voldoet aan de eisen uit de norm. Hierbij worden ook deskundigen uit het werkveld betrokken. Audits vinden altijd plaats op basis van een combinatie van documenten, interviews en onderzoeken.


Waar kan ik met vragen terecht?

Voor vragen over certificatie kunt u een e-mail sturen naar NEN-HKZ of naar NEN-Schemabeheer.


Hoe kan ik als opdrachtgever gebruik maken van certificatie?

U kunt dat op een aantal manieren doen: Certificatie draagt bij aan minder administratieve lasten. U kunt ervan op aan dat een aantal zaken bij de organisatie op orde is en dat u te maken heeft met een betrouwbare partner. Dat betekent dat u minder hoeft uit te vragen. U kunt eventueel een auditrapport bij … Lees verder Hoe kan ik als opdrachtgever gebruik maken van certificatie?


Wat is het verschil tussen overheidstoezicht (inspectie) en auditen?

Overheidstoezicht is een middel van de (landelijke, provinciale of lokale) overheid om na te gaan of een organisatie haar zorg en dienstverlening uitvoert volgens de regels met als doel een veilige en verantwoorde zorg. Audits door externe partijen zijn een middel dat door een zorgorganisatie zelf wordt ingezet om zichzelf scherp te houden en stelselmatig … Lees verder Wat is het verschil tussen overheidstoezicht (inspectie) en auditen?


Wat is het verschil met ISO 9001?

HKZ-normen, NEN-EN 15224 en NEN 7510 zijn normen die specifiek op zorg en welzijn zijn gericht. ISO 9001 is een algemeen geldende norm. Meer informatie vindt u in het keuzeoverzicht. NEN is als normalisatie-instituut medeverantwoordelijk voor de inhoud van ISO 9001, maar maakt (anders dan bij HKZ, NEN-EN 15224 en NEN 7510) geen afspraken over … Lees verder Wat is het verschil met ISO 9001?


Hoe zit het met toetreders op de zorg- en welzijnsmarkt?

Een organisatie kan pas worden gecertificeerd als zij al is gestart met haar activiteiten. In veel gevallen moeten toetreders op de markt nog met hun activiteiten starten. Dit betekent dat ze nog geen certificaat kunnen ontvangen. Ze kunnen al wel allerlei afspraken op papier hebben, maar de certificerende instelling kan nog niet beoordelen of de … Lees verder Hoe zit het met toetreders op de zorg- en welzijnsmarkt?


Welke afspraken bestaan er als er toch iets misgaat bij een organisatie?

Ook bij een gecertificeerde organisatie kan er iets misgaan. Belangrijk is dat als er iets mis gaat, het bij de organisatie is ingeregeld dat patiënten of cliënten én medewerkers zaken kunnen melden. Dit is één van de onderdelen die bij een audit worden bekeken. Het is ook een belangrijke voorwaarde voor een organisatie om te … Lees verder Welke afspraken bestaan er als er toch iets misgaat bij een organisatie?


Is een certificaat een garantie dat alles op orde is bij een organisatie?

Een certificaat is geen 100% garantie dat er niets mis kan gaan bij een organisatie, maar biedt wel een grote mate van zekerheid dat zaken op orde zijn. Een auditor ziet niet alles, maar moet op basis van wat hij ziet binnen de passende tijd een gegrond vertrouwen hebben dat de organisatie de zaken voor … Lees verder Is een certificaat een garantie dat alles op orde is bij een organisatie?