Zoekresultaten voor: ?


ISO 9001 makkelijker dan HKZ?

Het HKZ-certificaat staat voor betrouwbare en onafhankelijke toetsing. Hoe staat het met certificaten op basis van ISO 9001? Zijn deze ook onafhankelijk en betrouwbaar? En hoe zit het met de normen? Biedt ISO 9001 meer vrijheid of valt dit tegen in de praktijk? Uiteindelijk gaan organisaties, die met ISO 9001 werken, met dezelfde thema’s aan … Lees verder ISO 9001 makkelijker dan HKZ?


Wat is het verschil tussen een HKZ-partner en een Certificerende Instelling?

Een HKZ-partner biedt ondersteuning in het traject naar certificatie. De Certificerende Instelling is een onafhankleijk beoordelingsinstituut. Zij voeren de audits (toetsing op normen) uit en mogen het HKZ-certificaat toekennen aan een organisatie.


Hoe te certificeren op schuldhulpverlening met NEN en/of met HKZ norm?

Organisaties binnen Welzijn kunnen zich verschillend op schuldhulpverlening laten certificeren. Zij kunnen kiezen voor het HKZ-certificatieschema Maatschappelijke Hulp en Dienstverlening waar schuldhulpverlening in is opgenomen, voor de NEN of voor beide. Voorop staat dat alle betrokken partijen de kwaliteit van de schuldhulpverlening belangrijk vinden. En dat het certificeren een middel is om te werken aan … Lees verder Hoe te certificeren op schuldhulpverlening met NEN en/of met HKZ norm?


Wat is het verschil tussen certificatie, accreditatie en visitatie?

8Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Er bestaan twee vormen van certificatie: Certificatie onder accreditatie van de Raad Certificatie onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Zo moet de toetsing plaatsvinden door een onafhankelijke certificeerder die niet … Lees verder Wat is het verschil tussen certificatie, accreditatie en visitatie?


Wat levert certificatie andere partijen op?

Vooral transparantie van kwaliteit. Een certificaat maakt aan financiers, cliënten samenwerkingspartners en overheid duidelijk dat een instelling een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem heeft en dan men systematisch werkt aan continue verbetering van de zorg- en dienstverlening. De cliënt staat daarbij altijd centraal. De wijze waarop HKZ certificatieschema’s ontwikkeld worden, met alle belanghebbende partijen aan tafel, staat bovendien … Lees verder Wat levert certificatie andere partijen op?


Wat levert een certificaat de zorginstelling op?

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat gecertificeerde instellingen veel profijt hebben van hun certificaat. Het levert hun waardering op van verzekeraars, patiënten-/consumentenorganisaties en samenwerkingspartners. Sommige verzekeraars werken zelfs al met een preferred providership voor gecertificeerde organisaties. De gecertificeerde organisatie wordt transparanter en werkt efficiënter. Cliënten worden helder en tijdig geïnformeerd. Hun wensen en behoeften zijn goed in … Lees verder Wat levert een certificaat de zorginstelling op?


Hoeveel tijd kost certificatie de zorginstelling?

Dat is sterk afhankelijk van hoe ver de instelling al is op het gebied van kwaliteitszorg en ook van het draagvlak dat er intern voor het certificatietraject is. Belangrijk is dat de opzet van een kwaliteitssysteem wordt ingezet vanuit de eigen bedrijfsprocessen. Het HKZ-schema kan daarbij als referentiekader dienen. Een oriënterend gesprek met een adviesbureau … Lees verder Hoeveel tijd kost certificatie de zorginstelling?


Kun je ook een deel van je organisatie laten certificeren?

Een HKZ-certificatieschema heeft altijd betrekking op een organisatie of een op zichzelf staand organisatieonderdeel. Dat heeft vooral te maken met het feit dat het certificaat wordt toegekend aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. In dat systeem zijn alle werkprocessen beschreven in hun onderlinge samenhang en ook worden de taken en verantwoordelijkheden in de totale organisatie … Lees verder Kun je ook een deel van je organisatie laten certificeren?


Kan ieder type zorginstelling zich een HKZ-keurmerk verwerven?

HKZ-certificatie is alleen mogelijk als er een certificatieschema voor de betreffende sector is. Indien dit niet het geval is, kan men zich op de algemene ISO 9001-norm laten certificeren. Het model van HKZ kan wel door elke organisatie gebruikt worden als leidraad bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.


Is certificatie verplicht?

Wettelijk gezien niet. De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt wel het hebben van een kwaliteitssysteem verplicht. Daarin moeten de resultaten van overleg met alle belanghebbenden tot uiting komen. De laatste jaren signaleert HKZ de trend dat de Inspectie en de zorgverzekeraars meer waarde aan het HKZ-keurmerk gaan hechten.