Zoekresultaten voor: ?


Hoe wordt bepaald of een organisatie een certificaat krijgt?

Het certificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke partij (de certificerende organisatie). Competente auditoren voeren een audit uit om te toetsen of een organisatie voldoet aan de eisen uit de norm. Hierbij worden ook deskundigen uit het werkveld betrokken. Audits vinden altijd plaats op basis van een combinatie van documenten, interviews en onderzoeken.


Waar kan ik met vragen terecht?

Voor vragen over certificatie kunt u een e-mail sturen naar NEN-HKZ of naar NEN-Schemabeheer.


Hoe kan ik als opdrachtgever gebruik maken van certificatie?

U kunt dat op een aantal manieren doen: Certificatie draagt bij aan minder administratieve lasten. U kunt ervan op aan dat een aantal zaken bij de organisatie op orde is en dat u te maken heeft met een betrouwbare partner. Dat betekent dat u minder hoeft uit te vragen. U kunt eventueel een auditrapport bij … Lees verder Hoe kan ik als opdrachtgever gebruik maken van certificatie?


Wat is het verschil tussen overheidstoezicht (inspectie) en auditen?

Overheidstoezicht is een middel van de (landelijke, provinciale of lokale) overheid om na te gaan of een organisatie haar zorg en dienstverlening uitvoert volgens de regels met als doel een veilige en verantwoorde zorg. Audits door externe partijen zijn een middel dat door een zorgorganisatie zelf wordt ingezet om zichzelf scherp te houden en stelselmatig … Lees verder Wat is het verschil tussen overheidstoezicht (inspectie) en auditen?


Wat is het verschil met ISO 9001?

HKZ-normen, NEN-EN 15224 en NEN 7510 zijn normen die specifiek op zorg en welzijn zijn gericht. ISO 9001 is een algemeen geldende norm. Meer informatie vindt u in het keuzeoverzicht. NEN is als normalisatie-instituut medeverantwoordelijk voor de inhoud van ISO 9001, maar maakt (anders dan bij HKZ, NEN-EN 15224 en NEN 7510) geen afspraken over … Lees verder Wat is het verschil met ISO 9001?


Hoe zit het met toetreders op de zorg- en welzijnsmarkt?

Een organisatie kan pas worden gecertificeerd als zij al is gestart met haar activiteiten. In veel gevallen moeten toetreders op de markt nog met hun activiteiten starten. Dit betekent dat ze nog geen certificaat kunnen ontvangen. Ze kunnen al wel allerlei afspraken op papier hebben, maar de certificerende instelling kan nog niet beoordelen of de … Lees verder Hoe zit het met toetreders op de zorg- en welzijnsmarkt?


Welke afspraken bestaan er als er toch iets misgaat bij een organisatie?

Ook bij een gecertificeerde organisatie kan er iets misgaan. Belangrijk is dat als er iets mis gaat, het bij de organisatie is ingeregeld dat patiënten of cliënten én medewerkers zaken kunnen melden. Dit is één van de onderdelen die bij een audit worden bekeken. Het is ook een belangrijke voorwaarde voor een organisatie om te … Lees verder Welke afspraken bestaan er als er toch iets misgaat bij een organisatie?


Is een certificaat een garantie dat alles op orde is bij een organisatie?

Een certificaat is geen 100% garantie dat er niets mis kan gaan bij een organisatie, maar biedt wel een grote mate van zekerheid dat zaken op orde zijn. Een auditor ziet niet alles, maar moet op basis van wat hij ziet binnen de passende tijd een gegrond vertrouwen hebben dat de organisatie de zaken voor … Lees verder Is een certificaat een garantie dat alles op orde is bij een organisatie?


Is een auditrapport openbaar?

Nee. Het auditrapport is en blijft eigendom van de zorg- of welzijnsorganisatie. U kunt het auditrapport natuurlijk wel opvragen. Als de organisatie het ter beschikking stelt, is de afspraak met de certificerende organisatie dat dit integraal gebeurt. Er kan dus niet naar eigen inzicht worden geciteerd uit het auditrapport.


Welke regels gelden voor de certificerende instelling?

De certificerende instelling moet: Haar onafhankelijkheid en die van haar medewerkers garanderen. De beoordeling uitvoeren op grond van documenten, maar ook op grond van interviews, gesprekken, onderzoek, e.d.. Afspraken hebben over regelmatige controle van de zorg- of welzijnsorganisatie (meestal jaarlijks). Controleren of het certificaat alleen gebruikt wordt bij activiteiten waarvoor het is afgegeven. Zorgen voor … Lees verder Welke regels gelden voor de certificerende instelling?