Zoekresultaten voor: HKZ


De HKZ-norm voor VV&T en het Kwaliteitskader Verpleeghuizen 2017

In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 verschenen. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in haar Register. Het vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het is gebleken dat bepaalde eisen in de HKZ-norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VV&T) versie 2010 en versie 2015, waarin verwezen werd … Lees verder De HKZ-norm voor VV&T en het Kwaliteitskader Verpleeghuizen 2017


Nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie nu beschikbaar

Per 10 april 2017 is er een nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie beschikbaar. Een norm die beter aansluit bij kleine praktijken en voldoende uitdaging biedt voor grotere (netwerk) praktijken. Een norm waaraan fysiotherapeuten, de branchevereniging, patiënten en zorgverzekeraars een bijdrage leverden. Een norm waar breed draagvlak voor is. Groen licht voor HKZ-certificatie Fysiotherapeuten moeten al zoveel … Lees verder Nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie nu beschikbaar


HKZ-kwaliteitsdag op 16 mei

Op dinsdag 16 mei 2017 organiseert HKZ weer een HKZ-kwaliteitsdag! De dag is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen die ervaring hebben met het HKZ-Kwaliteitsdenken, maar op zoek zijn naar verdieping op verschillende thema’s. Wilt u meer informatie over prestatiegericht sturen, interne audits, de rol van de kwaliteitscoördinator en andere thema’s die raken aan het werken aan kwaliteit, … Lees verder HKZ-kwaliteitsdag op 16 mei


HKZ-certificaat is meer dan een papiertje aan de wand

HKZ is het grootste keurmerk in zorg en welzijn. Meer dan 3000 organisaties hebben een HKZ- certificaat. Veel organisaties zijn hier trots op. Toch is er ook kritiek, want hoe kan het dat organisaties met een HKZ-certificaat fouten maken? En welke waarde heeft het keurmerk voor ontevreden cliënten? Is zo’n papiertje aan de wand dan … Lees verder HKZ-certificaat is meer dan een papiertje aan de wand


Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein (HKZ 163)

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de kwaliteit van dienstverlening van de keten of het netwerk in de zorg of het sociale domein. Hierbij wordt een keten of netwerk gezien als een samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende (zorg)aanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd en dat gericht is op de behoeften van de cliënt. … Lees verder Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein (HKZ 163)


Nieuwe HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg

In januari 2017 is de nieuwe norm voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg gepubliceerd. De nieuwe HKZ-norm betreft een herziening van de norm uit 2009. Expertgroepen en stakeholders hebben meegewerkt aan de herziening. De nieuwe norm legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit … Lees verder Nieuwe HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg


Nieuwe HKZ-norm voor Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie

De nieuwe norm voor Eerstelijns gezondheidszorg van het ministerie van Defensie is gepubliceerd. De norm legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. De norm is in lijn gebracht met ISO 9001:2015 en borging van de kwaliteit van de organisatie blijft van groot belang. Daarnaast maakt … Lees verder Nieuwe HKZ-norm voor Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie


De HKZ Kwaliteitsdag, een geslaagd concept

In november was er voor kwaliteitsfunctionarissen uit het hele land weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op de HKZ-Kwaliteitsdag. Ruim 100 deelnemers kwamen naar Utrecht voor workshops over onder andere informatiebeveiliging en prestatiegericht sturen. Daarnaast was er ook volop de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen aan de verschillende ronde tafels. Op de informatiemarkt … Lees verder De HKZ Kwaliteitsdag, een geslaagd concept


ISO 9001 makkelijker dan HKZ?

Het HKZ-certificaat staat voor betrouwbare en onafhankelijke toetsing. Hoe staat het met certificaten op basis van ISO 9001? Zijn deze ook onafhankelijk en betrouwbaar? En hoe zit het met de normen? Biedt ISO 9001 meer vrijheid of valt dit tegen in de praktijk? Uiteindelijk gaan organisaties, die met ISO 9001 werken, met dezelfde thema’s aan … Lees verder ISO 9001 makkelijker dan HKZ?


HKZ-certificatie leidt niet tot doelmatige zorg; “Doelmatige zorg geen doel maar logisch gevolg”

 Fysiotherapeuten zijn gepassioneerde professionals. Zij zorgen ervoor dat de samenleving langer zelfredzaam is en zonder pijn en complicaties gezond kan bewegen. Verzekeraars willen dat praktijken kwalitatief goede en doelmatige zorg leveren. Het goede behouden en de norm aanpassen aan nieuwe inzichten: minder nadruk op administreren, meer uitgaan van risico’s en het stellen van eisen gericht … Lees verder HKZ-certificatie leidt niet tot doelmatige zorg; “Doelmatige zorg geen doel maar logisch gevolg”