Zoekresultaten voor: HKZ


Hulp bij HKZ-certificering van endoscopie afdelingen

In het meerjarenbeleidsplan van de NVMDL staat dat endoscopie afdelingen voor eind 2018 HKZ-gecertificeerd moeten zijn. Bij HKZ komen signalen binnen dat afdelingen het lastig vinden om een veiligheidsmanagementsysteem op te zetten. Kwaliteitsfunctionarissen stellen vragen zoals “Waar begin ik en hoe pak ik dit het beste aan en hoe zet ik een goede planning op? … Lees verder Hulp bij HKZ-certificering van endoscopie afdelingen


1e concept brede HKZ-norm goed ontvangen

HKZ is in mei gestart met de ontwikkeling van een brede norm voor Zorg & Welzijn voor organisaties die behandeling, zorg- en/of dienstverlening aanbieden. Aanleiding In veel sectoren speelt ontschotting in activiteiten. Dit ten gevolge van wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de daarmee gepaard gaande decentralisatie … Lees verder 1e concept brede HKZ-norm goed ontvangen


Praat mee over de inhoud van de nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn

Meer professionele vrijheid, een veilige cultuur en meer eigen regie voor jouw cliënt. Ervaar jij ook dat de huidige branche-specifieke HKZ-norm niet meer goed past als jouw organisatie meerdere soorten activiteiten gaat aanbieden? Kom dan naar de expertbijeenkomsten op 7 en 20 juni aanstaande en bepaal mee hoe de norm eruit komt te zien! Over … Lees verder Praat mee over de inhoud van de nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn


Nieuw financieringsmodel HKZ eenvoudiger en goedkoper

HKZ heeft een nieuw financieringsmodel opgesteld, waarmee certificatie eenvoudiger en goedkoper wordt. Het financieringsmodel is met name interessant voor organisaties die te maken hebben met meerdere HKZ-normen of uit kostenoverwegingen HKZ eerder hebben laten varen. HKZ ziet dat organisaties steeds meer moeite hebben om hun activiteiten binnen het kader van één sectorspecifieke HKZ-norm te laten … Lees verder Nieuw financieringsmodel HKZ eenvoudiger en goedkoper


De HKZ-norm voor VV&T en het Kwaliteitskader Verpleeghuizen 2017

In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 verschenen. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in haar Register. Het vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het is gebleken dat bepaalde eisen in de HKZ-norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VV&T) versie 2010 en versie 2015, waarin verwezen werd … Lees verder De HKZ-norm voor VV&T en het Kwaliteitskader Verpleeghuizen 2017


Nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie nu beschikbaar

Per 10 april 2017 is er een nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie beschikbaar. Een norm die beter aansluit bij kleine praktijken en voldoende uitdaging biedt voor grotere (netwerk) praktijken. Een norm waaraan fysiotherapeuten, de branchevereniging, patiënten en zorgverzekeraars een bijdrage leverden. Een norm waar breed draagvlak voor is. Groen licht voor HKZ-certificatie Fysiotherapeuten moeten al zoveel … Lees verder Nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie nu beschikbaar


HKZ-kwaliteitsdag op 16 mei

Op dinsdag 16 mei 2017 organiseert HKZ weer een HKZ-kwaliteitsdag! De dag is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen die ervaring hebben met het HKZ-Kwaliteitsdenken, maar op zoek zijn naar verdieping op verschillende thema’s. Wilt u meer informatie over prestatiegericht sturen, interne audits, de rol van de kwaliteitscoördinator en andere thema’s die raken aan het werken aan kwaliteit, … Lees verder HKZ-kwaliteitsdag op 16 mei


HKZ-certificaat is meer dan een papiertje aan de wand

HKZ is het grootste keurmerk in zorg en welzijn. Meer dan 3000 organisaties hebben een HKZ- certificaat. Veel organisaties zijn hier trots op. Toch is er ook kritiek, want hoe kan het dat organisaties met een HKZ-certificaat fouten maken? En welke waarde heeft het keurmerk voor ontevreden cliënten? Is zo’n papiertje aan de wand dan … Lees verder HKZ-certificaat is meer dan een papiertje aan de wand


Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein (HKZ 163)

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de kwaliteit van dienstverlening van de keten of het netwerk in de zorg of het sociale domein. Hierbij wordt een keten of netwerk gezien als een samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende (zorg)aanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd en dat gericht is op de behoeften van de cliënt. … Lees verder Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein (HKZ 163)


Nieuwe HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg

In januari 2017 is de nieuwe norm voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg gepubliceerd. De nieuwe HKZ-norm betreft een herziening van de norm uit 2009. Expertgroepen en stakeholders hebben meegewerkt aan de herziening. De nieuwe norm legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit … Lees verder Nieuwe HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg