Schorsing

Indien een organisatie aanhoudend niet voldoet aan de gestelde eisen en niet kan aantonen dat er daadwerkelijk verbeteringen worden doorgevoerd, wordt het certificaat geschorst. De organisatie mag het keurmerk dan tijdelijk niet voeren.

Aantal organisaties waarbij het certificaat geschorst is
(vanaf 1 januari van het betreffende kalenderjaar – heden): 1

Meer informatie over de actuele schorsingen van certificaten:

Bericht 25-05-2018: Lloyd’s Register Nederland heeft het certificaat van Zorgcentrum ’t Slot te Gameren (certificaatnummer 662840) voor de HKZ norm Verpleging en Verzorging tot de einddatum van het certificaat (14 september 2018) geschorst.