Schorsing

Indien een organisatie aanhoudend niet voldoet aan de gestelde eisen en niet kan aantonen dat er daadwerkelijk verbeteringen worden doorgevoerd, wordt het certificaat geschorst. De organisatie mag het keurmerk dan tijdelijk niet voeren.

Aantal organisaties waarbij het certificaat geschorst is
(vanaf 1 januari van het betreffende kalenderjaar – heden): 5

Meer informatie over de actuele schorsingen van certificaten:

Bericht 19-01-2018: DNV GL heeft het certificaat van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven te Den Haag (certificaatnummer 192623-2015)  voor het schema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening: 2009 onderdeel Sociaal cultureel Werk/Welzijn Ouderen voor maximaal 6 maanden (tot 17 juli 2018) geschorst.

Bericht 13-12-2017: Keurmerkinstituut heeft ons gemeld dat Kinderopvang Bimbola B.V. in Rotterdam (certificaatnummer 135298) hun certificaat voor het schema Kinderopvang, Dagopvang en Buitenschoolseopvang op eigen verzoek voor 6 maanden (tot 13-06-2018) heeft geschorst.

Bericht 09-10-2017: Lloyd’s Register Nederland heeft de vestiging Noord- en Midden-Limburg in Echt van het certificaat van Privazorg (certificaatnummer 661136) voor het schema Verpleging en Verzorging voor 6 maanden geschorst.

Bericht 28-07-2017: Lloyd’s Register Nederland heeft het certificaat van Stichting Thuiszorg De Versterking in Almere (certificaatnummer 666025) voor het schema Verpleging en Verzorging voor 6 maanden geschorst.

Bericht 08-08-2017: Keurmerkinstituut heeft het certificaat van Coaching bureau No Distance te Assen (certificaatnummer 134409) voor het schema Kleine Organisaties geschorst.