Intrekking certificaat

Wanneer de problemen, die tot schorsing hebben geleid, niet worden opgelost binnen een door de certificatie-instelling vastgestelde termijn, wordt het certificaat ingetrokken.

Aantal organisaties waarbij het certificaat ingetrokken is
(vanaf oktober 2016 – heden): 5

Meer informatie over de actuele intrekkingen van certificaten

Bericht 17-08-2017: Keurmerkinstituut heeft het certificaat van Stichting Vecht en IJssel (certificaatnummer 135377) voor het schema Verpleging en Verzorging ingetrokken na schorsing.

Bericht 16-02-2017: DNV GL heeft het certificaat van Zorgburo Maatwerk B.V., Enschede (certificaatnummer 163023-2014) voor het schema Verpleging en Verzorging per 16 februari 2017 ingetrokken.

Bericht 13-12-2016: DNV GL heeft het certificaat van Esens GGZ, Utrecht (certificaatnummer 164305-2014) voor het schema Geestelijke Gezondheidszorg: 2009 per 8 december 2016 ingetrokken.

Bericht 15-11-2016: Sinne Kinderopvang, Leeuwarden heeft op eigen verzoek het certificaat nummer 17477/3.2 ingetrokken

Bericht 21-10-2016: DNV GL heeft het certificaat van Stichting Zorggroep Kardan (certificaatnummer 182816-2015) voor het schema Kleine organisaties per 21 oktober (na schorsing) ingetrokken.