Intrekking certificaat

Wanneer de problemen, die tot schorsing hebben geleid, niet worden opgelost binnen een door de certificatie-instelling vastgestelde termijn, wordt het certificaat ingetrokken.

Aantal organisaties waarbij het certificaat ingetrokken is
(vanaf augustus 2017 – heden): 2

Meer informatie over de actuele intrekkingen van certificaten

Bericht 28-11-2017: TÜV Nederland heeft het certificaat van PGH Apotheek B.V. te Alkmaar (certificaatnummer 25926/1.1) voor het schema Openbare Apotheken ingetrokken na schorsing.

Bericht 17-08-2017: Keurmerkinstituut heeft het certificaat van Stichting Vecht en IJssel (certificaatnummer 135377) voor het schema Verpleging en Verzorging ingetrokken na schorsing.