Stand van zaken aanpassing HKZ-normen aan ISO 9001:2015

Afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt om de HKZ-normen aan te passen aan ISO 9001:2015. De eerste aangepaste versies waren het Algemeen Organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9), HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties en de HKZ-norm Ambulancezorg.

In week 5 kwamen de nieuwe versies voor HKZ-Jeugdzorg en het addendum Jeugdzorg beschikbaar en in week 6 zijn de HKZ-normen voor Openbare Apotheken, Publieke Gezondheidszorg en Kraamzorg gepubliceerd.

Deze HKZ-normen bevatten nu de, in ISO 9001:2015, aangepaste eisen. Met deze aanpassingen zijn de HKZ-normen compatibel met ISO 9001:2015. Uw certificaat blijft compatibel als u de overstap naar deze nieuwe normen maakt vóór 15 september 2018.

Het streven is dat álle relevante HKZ-normen, die compatibel zijn met ISO 9001:2015, voor april 2016 worden aangepast. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie over de publicatie van de normen!