Hoeveel tijd kost certificatie de zorginstelling?

Dat is sterk afhankelijk van hoe ver de instelling al is op het gebied van kwaliteitszorg en ook van het draagvlak dat er intern voor het certificatietraject is. Belangrijk is dat de opzet van een kwaliteitssysteem wordt ingezet vanuit de eigen bedrijfsprocessen. Het HKZ-schema kan daarbij als referentiekader dienen. Een oriënterend gesprek met een adviesbureau of een certificatie-instelling kan meer inzicht geven in het te verwachten tijdsbeslag. Onder HKZ partners staan adviesbureaus genoemd die gespecialiseerd zijn binnen een bepaalde sector.