Wat is het verschil tussen een HKZ-partner en een Certificerende Instelling?

Een HKZ-partner biedt ondersteuning in het traject naar certificatie.
De Certificerende Instelling is een onafhankleijk beoordelingsinstituut. Zij voeren de audits (toetsing op normen) uit en mogen het HKZ-certificaat toekennen aan een organisatie.