Wie certificeert?

Certificatie op basis van HKZ-schema’s wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen (CI-en). Deze CI-en zijn erkend door de Raad voor Accreditatie en hebben een overeenkomst met HKZ. Wie een HKZ-certificaat wil behalen, kan zich tot één van deze certificerende instellingen wenden.