Hulp bij HKZ-certificering van endoscopie afdelingen

In het meerjarenbeleidsplan van de NVMDL staat dat endoscopie afdelingen voor eind 2018 HKZ-gecertificeerd moeten zijn. Bij HKZ komen signalen binnen dat afdelingen het lastig vinden om een veiligheidsmanagementsysteem op te zetten. Kwaliteitsfunctionarissen stellen vragen zoals “Waar begin ik en hoe pak ik dit het beste aan en hoe zet ik een goede planning op? Hoe voer ik een goede risico-inventarisatie uit? Hoe lang duurt het voordat alles geïmplementeerd is?”

HKZ biedt op verschillende manieren ondersteuning aan om afdelingen te helpen bij het behalen van de certificatie .

Lees hier meer over de eendaagse worskhop en informatiedocument voor endoscopie afdelingen