Intrekking opstapcertificatie Gehandicaptenzorg en VV&T

Op 29 februari 2016 heeft het Centraal College van Deskundigen Zorg & Welzijn besloten opstapcertificatie fase I en II voor de sector Gehandicaptenzorg en de sector Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg in te trekken.

Uit analyse blijkt dat gebruik van deze vorm van certificatie sterk is afgenomen de afgelopen jaren en er op dit moment zeer weinig gebruik van wordt gemaakt. Inspanningen om de opstapvarianten actueel te houden, wegen niet op tegen het gebruik hiervan.

Tot en met december 2018 kan nog gecertificeerd worden op basis van Opstapcertificatie fase I en II in de sectoren gehandicaptenzorg en VV&T.

Opstapcertificatie in deze twee sectoren kan niet onbeperkt worden toegepast. Het moet uiteindelijk leiden tot certificatie op basis van de HKZ-Norm Gehandicaptenzorg (de dan geldende versie) of VV&T (de dan geldende versie) beiden in combinatie met het Algemeen Organisatiedeel (de dan geldende versie). U vindt de afspraak hierover in het reglement certificerende instelling, dat u hier kunt downloaden.

Bent u in het bezit van ee HKZ-opstapcertificaat fase I of II en wilt u meer informatie over passende alternatieven, neem dan contact op met HKZ (015 2 690 318 / info@hkz.nl) of met uw certificerende instelling.

Meer informatie over opstapcertificatie vindt u hier.

Sector Gehandiaptenzorg
NB: de tabellen die u op deze pagina kunt downloaden zijn gebaseerd op de HKZ-Norm Gehandicaptenzorg 2009 en het Algemeen Organisatiedeel 2009

Sector VV&T
NB: de tabellen die u op deze pagina kunt downloaden zijn gebaseerd op de HKZ-Norm VV&T 2010 en het Algemeen Organisatiedeel 2009.

Opstapcertificatie fase I voor Zorgboerderijen blijft gehandhaafd.