Laatste nieuws

Op deze pagina staat het laatste nieuws van HKZ.

 

Hulp bij HKZ-certificering van endoscopie afdelingen

2017-06-15 - In het meerjarenbeleidsplan van de NVMDL staat dat endoscopie afdelingen voor eind 2018 HKZ-gecertificeerd moeten zijn. Bij HKZ komen signalen binnen dat afdelingen het lastig vinden om een veiligheidsmanagementsysteem op te zetten. Kwaliteitsfunctionarissen stellen vragen zoals "Waar begin ik en hoe pak ik dit het bes...
Lees verder

1e concept brede HKZ-norm goed ontvangen

2017-06-15 - HKZ is in mei gestart met de ontwikkeling van een brede norm voor Zorg & Welzijn voor organisaties die behandeling, zorg- en/of dienstverlening aanbieden. Aanleiding In veel sectoren speelt ontschotting in activiteiten. Dit ten gevolge van wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ...
Lees verder

Praat mee over de inhoud van de nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn

2017-05-08 - Meer professionele vrijheid, een veilige cultuur en meer eigen regie voor jouw cliënt. Ervaar jij ook dat de huidige branche-specifieke HKZ-norm niet meer goed past als jouw organisatie meerdere soorten activiteiten gaat aanbieden? Kom dan naar de expertbijeenkomsten op 7 en 20 juni aanstaande en bepaal mee hoe de nor...
Lees verder

Nieuw financieringsmodel HKZ eenvoudiger en goedkoper

2017-05-08 - HKZ heeft een nieuw financieringsmodel opgesteld, waarmee certificatie eenvoudiger en goedkoper wordt. Het financieringsmodel is met name interessant voor organisaties die te maken hebben met meerdere HKZ-normen of uit kostenoverwegingen HKZ eerder hebben laten varen. HKZ ziet dat organisaties steeds meer moeite heb...
Lees verder