Laatste nieuws

Op deze pagina staat het laatste nieuws van HKZ.

 

Workshop voor endoscopie-afdelingen op 7 december

2017-11-23 - In het meerjarenbeleidsplan van de NVMDL staat dat endoscopie afdelingen voor eind 2018 HKZ-gecertificeerd moeten zijn. Bij NEN-HKZ komen signalen binnen dat afdelingen het lastig vinden om een veiligheidsmanagementsysteem op te zetten. Kwaliteitsfunctionarissen stellen vragen zoals "Waar begin ik en hoe moet het handb...
Lees verder

HKZ-norm voor GGZ-instellingen en het Keurmerk Basis GGZ 2018

2017-11-14 - Om dubbele verantwoording te voorkomen, synergie te bevorderen en administratieve lasten te verlagen, hebben HKZ en de stichting KIBG afspraken gemaakt over het ‘Keurmerk Basis GGZ’ en de norm ‘HKZ GGZ’. De kwalificatie voor het ‘Keurmerk Basis GGZ 2018’ wordt vereenvoudigd voor GGZ aanbieders, die gecer...
Lees verder

Nieuwe HKZ-norm voor zorg en welzijn openbaar voor commentaar

2017-11-10 - Het concept van de HKZ-norm voor zorg en welzijn is gepubliceerd voor openbaar commentaar. Tot 11 december 2017 kunnen belanghebbende partijen het concept inzien en commentaar leveren. Directe aanleiding voor de ontwikkeling van deze norm is de ontschotting in activiteiten bij organisaties. Door wijzigingen in de We...
Lees verder

Wijzigingsblad HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg 2016

2017-10-25 - In 2016 is de HKZ-norm Medisch Specialistische Revalidatiezorg herzien. Onlangs is helaas gebleken dat er per abuis is vergeten om een belangrijk thema uit het HKZ-gedachtegoed toe te voegen aan rubriek 2 van deze norm. Het gaat om het thema “Risico-inventarisatie op individueel patiëntniveau”. Hiervoor is een ...
Lees verder