Norm: Alphahulpverlening (HKZ 114)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Alphahulpverlening (HKZ 114)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

De norm Alphahulpverlening maakt onderdeel uit van de HKZ-norm voor thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen versie 2006.

Deze HKZ-norm is van toepassing op thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Deze organisaties kunnen één of meer van de volgende functies en (zorg)diensten leveren:

 • Alfahulpverlening
 • Huishoudelijke zorg ( geïndiceerde huishoudelijke zorg, het gaat hierbij om zorg aan kwetsbare groepen)
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Ondersteunende begeleiding
 • Activerende begeleiding
 • Verblijf (tijdelijk of permanent)
 • Behandeling
 • Kraamzorg
 • Voeding- en dieetadvisering
 • Bemiddeling
 • Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen
 • Jeugdgezondheidszorg (voor zover het het Basistakenpakket JGZ betreft)

Omdat een deel van de bovengenoemde functies en (zorg)diensten verschillend van aard is, zijn aparte onderdelen opgesteld voor het primaire proces (rubrieken 1 t/m 3). Voor de functies Huishoudelijke zorg, Persoonlijke verzorging, Ondersteunende begeleiding, Activerende begeleiding, Verblijf en Behandeling is het onderdeel Verpleging en Verzorging van toepassing. Voor elk van de overige (zorg)diensten zijn aparte onderdelen opgesteld. De rubrieken 4 t/m 9 (ondersteunende processen) zijn voor alle functies en (zorg)diensten van toepassing. Eisen die specifiek van toepassing zijn op één onderdeel of een aantal onderdelen zijn als zodanig gemarkeerd.

Andere dan de bovengenoemde functies en (zorg)diensten, zoals servicediensten of cursussen, vallen niet onder de reikwijdte van deze HKZ-norm.

Geldige versie

Versie 2006. Deze HKZ-norm is ingetrokken en kan nog voor certificatie gehanteerd worden tot 14 november 2016. De norm is vervangen door de HKZ-norm Bemiddeling (versie 2015).

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing. De HKZ-norm voor thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen heeft een eigen rubriek 4 t/m 9 die integraal in de norm is opgenomen.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Alphahulpverlening geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn geen aanvullende toetsingsafspraken.

U kunt hier de norm bestellen