Norm: Fysiotherapiepraktijken (HKZ 104)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Fysiotherapiepraktijken (HKZ 104)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van extramurale en intramurale fysiotherapie(praktijken). Hierbij speelt de grootte in personeelsomvang van de praktijk geen rol: de norm is ook van toepassing op solopraktijken. Fysiotherapie beperkt zich niet alleen tot curatieve zorg- en dienstverlening, maar kan ook gericht zijn op preventie en op care.

Geldige versie

Versie 2016 (deze versie vervangt de versie uit 2005, inclusief interpretatiedocument voor solisten en addendum).
Er geldt een overgangstermijn tot 15-09-2018.

Wat is anders in versie 2016 t.o.v. versie 2005? Lees hier verder.

U kunt bij deze norm gebruik maken van het HKZ-werkboek ‘Van start naar finish’. In dit werkboek krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie en dit te onderhouden.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Fysiotherapiepraktijken geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ.
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de manier van toetsen bij fysiotherapiepraktijken, waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van de praktijk en met de manier waarop multisitecertificatie wordt uitgevoerd. Meer weten over de nieuwe afspraken over toetsing? Lees hier verder.

Aanvullende branchespecifieke informatie

Aan de totstandkoming van deze norm werd een bijdrage geleverd door:

  • kleine, grote en netwerkpraktijken;
  • Patiëntenfederatie Nederland;
  • beroepsorganisaties;
  • verzekeraars;
  • certificerende instellingen;
  • HKZ-partners met ervaring op het terrein van fysiotherapie.

Aan de validering van deze norm werkten de volgende fysiotherapiepraktijken mee:

  • fysiotherapie Bruinenberg Smulders;
  • fysiotherapie Elsbroek;
  • fysiotherapie Ommedijk;
  • fysiocompany vestiging Nederhemert.

Het HKZ-certificaat
Op het certificaat wordt dit HKZ-keurmerk gebruikt.
In deze tekst of op het keurmerk is geen verwijzing naar ISO 9001 opgenomen.

Meer weten over de visie van het KNGF over de positionering van de HKZ-norm in relatie tot KNGF-MKIB en KNGF-Plusprogramma? Lees hier verder.

U kunt hier de norm bestellen