Norm: Kleine Organisaties (HKZ 143)

Wilt u zich laten toetsen?

TOETSING Kleine Organisaties (HKZ 143)


Ga hier naar het register voor een overzicht van instellingen die op deze norm gecertificeerd zijn

Overzicht certificaten


Reikwijdte

Deze HKZ-norm is van toepassing op praktijken/maatschappen/organisaties binnen zorg & welzijn die voldoen aan de volgende criteria:

 1. Het maximale aantal medewerkers is 10 fte. Hierin tellen alle medewerkers mee ongeacht de wijze waarop ze in dienst zijn, dan wel hun diensten ingekocht of -gehuurd worden.
  Toelichting: Voor het vaststellen van het aantal fte kan bijvoorbeeld worden gekeken naar het boekjaar voorafgaand aan certificatie. De gemiddelde inzet aan fte van eigen personeel, ZZP-ers, uitzendkrachten, ingehuurd personeel van andere instellingen e.d. kan dan over dat jaar worden berekend.
 2. Management wordt meegeteld voor het vaststellen van het aantal fte, ongeacht of dit wordt uitgevoerd als neventaak door de zorgverleners of op andere wijze.
  Toelichting: Het komt voor dat een kleine organisatie functioneert onder een stichtingsbestuur op afstand of een vergelijkbare constructie. Zolang dit bestuur zich niet bezighoudt met managementtaken, telt dit niet mee voor het aantal fte.
 3. De organisatie kent één vestiging (a) en één management, maar kan haar activiteiten op meerdere locaties uitvoeren.
  (ad a) Een vestiging is de plaats waar het laagst mogelijke managementniveau aanwezig is dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de processen.
  Toelichting: Hierbij kan worden gedacht aan de fysiotherapeut, die zijn werkzaamheden in meerdere verpleeghuizen verricht of de mobiele thuisverzorger, die van de ene naar de andere cliënt rijdt.
 4. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Organisaties die qua omvang klein zijn, maar niet aan de bovenstaande criteria voldoen, kunnen niet op de HKZ-norm voor Kleine Organisaties certificeren.

Kosten
Voor de kosten voor het behalen van het certificaat geldt, los van de tijdsinvestering van de organisatie zelf, de volgende indicatie:
Het certificaat wordt – na een positief verlopen audit – verleend voor 3 jaar. Na de initiële audit wordt 2 keer een jaarlijkse controle uitgevoerd. In deze 3-jarige periode zijn de auditkosten ongeveer als volgt:

 • initiële audit: €1000, – €1500,-
 • 1e jaarlijkse controle: €550,-
 • 2e jaarlijkse controle: €550,-

Daarnaast wordt bij het verlenen van het certificaat eenmalig een afdracht van € 163,59 aan HKZ in rekening gebracht. Deze afdracht wordt onder andere besteed aan het actueel houden van de normen (zie ook Kosten van certificatie).

Geldige versie

Versie 2010.

Apart verkrijgbaar Algemeen Organisatiedeel

Niet van toepassing.

Module cliënt-/patiëntveiligheid

Er is bij de HKZ-norm Kleine Organisaties geen specifieke module cliënt-/patiëntveiligheid beschikbaar. Certificatie tegen de norm cliënt-/patiëntveiligheid kan alleen plaatsvinden tegen de zelfstandige norm CPV (HKZ 125).

Wel/niet onder accreditatie

Deze norm is onder accreditatie.

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224 en Addendum HKZ. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt. Zie hiervoor Addendum HKZ.

 

Aanvullende branchespecifieke informatie

Maatwerk: interessant voor branches

De inhoud van het nieuwe schema komt tegemoet aan de bestuurlijke afspraken die door 1e-lijns brancheorganisaties gemaakt zijn met VWS. Zo kunnen leden van diverse branches eenvoudiger inspelen op de in 2010 overeengekomen implementatie van veiligheid en kwaliteit. Ter ondersteuning van kleine brancheleden, kan HKZ het generieke nieuwe schema op eenvoudige wijze branche specifiek, of voor een groep organisaties toepasbaar maken. Misschien is dit voor uw branche interessant.

Neemt u dan contact op met ons op (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

U kunt hier de norm bestellen