ISO-compatibele HKZ-normen

In onderstaande lijst treft u een overzicht van alle ISO-compatibele HKZ-normen

 1. Algemeen organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9)
 2. Ambulancezorg
 3. Bemiddeling
 4. Dagopvang en buitenschoolse opvang
 5. Dialysecentra
 6. Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie
 7. Gastouderbureaus
 8. Geestelijke Gezondheidszorg
 9. Gehandicaptenzorg
 10. GHOR
 11. Huisartsendienstenstructuren
 12. Jeugdzorg
 13. Justitiële Jeugdinrichtingen
 14. Kinderopvang
 15. Kraamzorg
 16. Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening
 17. Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
 18. Medisch Specialistische Revalidatiezorg
 19. Openbare Apotheken
 20. Peuterspeelzalen
 21. Publieke Gezondheidszorg
 22. Reclassering
 23. Sociaal Cultureel Werk en Welzijn Ouderen
 24. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties

Mocht u een bepaalde norm niet terugvinden, dan is deze norm niet ISO-compatibel of is besloten deze norm op te heffen.