ISO-compatibele HKZ-normen

In onderstaande lijst treft u een overzicht van alle ISO-compatibele HKZ-normen

 1. Algemeen organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9
 2. Ambulancezorg
 3. Bemiddeling
 4. Dagopvang en buitenschoolse opvang
 5. Dialysecentra
 6. Extramurale Fysiotherapiepraktijken
 7. Gastouderbureaus
 8. Geestelijke Gezondheidszorg
 9. Gehandicaptenzorg
 10. Gezondheidscentra Commando Luchtstrijdkrachten
 11. GHOR
 12. Huisartsendienstenstructuren
 13. Jeugdzorg
 14. Justitiële Jeugdinrichtingen
 15. Ketenkwaliteit Diabeteszorg
 16. Ketenkwaliteit Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbande
 17. Kinderopvang
 18. Kraamzorg
 19. Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening
 20. Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
 21. Medisch Specialistische Revalidatiezorg
 22. Openbare Apotheken
 23. Orthodontistenpraktijk
 24. Peuterspeelzalen
 25. Publieke Gezondheidszorg
 26. Reclassering
 27. Sociaal Cultureel Werk en Welzijn Ouderen
 28. Tandartspraktijk
 29. Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties

Mocht u een bepaalde norm niet terugvinden, dan is deze norm niet ISO-compatibel of is besloten deze norm op te heffen.