HKZ & NEN

HKZ & NEN
Sinds 1 mei 2012 is HKZ samengegaan met NEN, en daarmee is ook de structuur van HKZ aangepast. De Raad van Toezicht is opgeheven, en de Adviesraad vormt nu samen met het CCvD-Z/W het nieuwe College. Het CCvD-Z/W en de HKZ-certificatieschema’s vallen nu onder de verantwoordelijkheid van het cluster Zorg & Welzijn van NEN. De (plaatsvervangend) leden worden benoemd door de Algemeen Directeur van NEN.


Samenstelling per 17 oktober 2016

 • Voorzitter: vacature

Leden

 • Ambulancezorg Nederland (AZN): mevr. drs. W.M.J. Hoogeveen (plv. dhr. G. Berenschot)
 • Brancheorganisatie Kinderopvang:
 • Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN): mevr. S. Veen (geen plv.)
 • CZ: dhr. A. Meeuwissen (geen plv.)
 • GGD Nederland: dhr. S.H.J.M. Sterrenberg (geen plv.)
 • InEen:
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP):
  mevr. I. Nanninga (geen plv.)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT):
  mevr. C. van der Linde (geen plv.)
 • Maatschappelijke Ondernemers Groep (MOgroep): mevr. M. van der Meij (geen plv.)
 • Nefrovisie: dhr. M. Hemmelder (plv. mevr. H. van IJzerloo)
 • SPOT: dhr. R. Franken (plv. mevr. J. Bosker)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): mevr. L. Jongmans (plv. mevr. A. Derksen)

Adviseurs

 • De Certificatie-Instellingen: mevr. L. Theunissen, DEKRA (plv. dhr. J. Schepers, DNV GL Business Assurance B.V.)