ZekerZo

ZekerZo de veilige zorg is een opleidings- en adviesbureau voor de gezondheidszorg.

De expertise ligt op het gebied van veiligheidsmanagement ofwel het verbeteren van de patiëntveiligheid. ZekerZo richt zich op alle typen zorginstellingen van ziekenhuis tot thuiszorg, van GGZ tot forensische psychiatrie.

De kracht van ZekerZo ligt in de persoonlijke aanpak, het aansluiten op klantenbehoeften en –wensen en het maken van maatwerk, zodat de opleidingen goed aansluiten bij de doelgroep. De training is interactief door de inzet van filmpjes en oefeningen, waardoor deelnemers enthousiast raken en sense of urgency ontstaat om de veiligheid te verbeteren.

Het dienstenpakket bestaat uit:

  • Trainingen op het gebied van incidenten- en calamiteiten-analyse methoden zoals de PRISMA & SIRE;
  • Trainingen, workshops en gecertificeerde opleidingen o.g.v. veiligheidsmanagement (VMS) voor leidinggevenden;
  • Uitvoering van prospectieve risico inventarisatie (procesanalyse), met de methoden HFMEA/SAFER;
  • Het coördineren en uitvoeren van calamiteitenonderzoek en het maken van het onderzoeksrapport voor de Inspectie voor de Volksgezondheid;
  • Advies en inrichting van integraal risicomanagement, risicobeheersing, kwaliteitssystemen of een VMS. Het opstellen van veiligheidsplannen;
  • De inrichting van de veiligheidsorganisatie en analysecommissies
    zoals de MIP, MIC, VIM of calamiteitencommissie;
  • Het uitvoeren van audits (NTA-norm, NIAZ en HKZ);
  • Ontwikkeling van leiderschap, risicomanagement en cultuur (IZEP). Coaching van managers en medewerkers in de veiligheidsketen.