1e concept brede HKZ-norm goed ontvangen

HKZ is in mei gestart met de ontwikkeling van een brede norm voor Zorg & Welzijn voor organisaties die behandeling, zorg- en/of dienstverlening aanbieden.

Aanleiding
In veel sectoren speelt ontschotting in activiteiten. Dit ten gevolge van wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de daarmee gepaard gaande decentralisatie van zorg naar de gemeenten. Door deze ontschotting in activiteiten zijn organisaties die reeds één HKZ-certificaat hadden, gedwongen om op meerdere HKZ-normen te certificeren als eis vanuit gemeente of zorgverzekeraar.

Een tweede reden voor het opstellen van deze norm is het besluit van sommige organisaties de HKZ-certificering niet te continueren, vanwege het gebrek aan professionele vrijheid en de administratieve lastendruk die de HKZ-normen volgens hen veroorzaken. Daarnaast kreeg HKZ het signaal dat de uitdaging ontbrak na gemiddeld twee hercertificaties.

Waarom een brede HKZ-norm als er al ISO 9001 en NEN-EN 15224 is?
De brede HKZ-norm onderscheidt zich van andere brede normen zoals ISO 9001 of NEN-EN 15224 door het taalgebruik en de actuele thema’s die erin opgenomen worden. Deze actuele thema’s zijn bijvoorbeeld:

  • de eigen regie van de cliënt;
  • aandacht voor het sociale netwerk;
  • ruimte voor professionele vrijheid;
  • veiligheidscultuur;
  • relevante eisen uit de Governance Code.

Geen lijstjes met wat een organisatie moet beschrijven, maar uitgaande van risicomanagement. Dit zorgt ervoor dat de organisaties geen papieren tijger opzetten, maar aan de slag gaan met zaken die er echt toe doen. Hiermee komt de norm tegemoet aan de jarenlange wens van organsiaties om met minder regels te maken te hebben.

Experts leveren commentaar
Op 7 juni jl werd een eerste concept voorgelegd aan kwaliteitsfunctionarissen en beleidsadviseurs afkomstig uit de branches GGZ, Gehandicaptenzorg, VV&T, Welzijn en Jeugdzorg. Tijdens de bijeenkomst werd geadviseerd om de ‘eigen regie’ van de cliënt nog meer te benadrukken en als uitgangspunt voor de behandeling/zorg-/dienstverlening te positioneren en de verbetercyclus nog beter vorm te geven.

Tijdens een tweede bijeenkomst is op 20 juni vooral aandacht besteed aan de manier van toetsen. Hierbij is nagedacht over alternatieve manieren om de externe toetsing op een onafhankelijke en betrouwbare manier vorm te geven.

Meer informatie?
Heb je behoefte aan meer informatie over deze nieuwe norm, neem dan contact op met Kaat van der Haar en/of Nienke Weijer, consultants NEN-HKZ  (015) 2 690 318.