HKZ: Basis voor Beter

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Laatste nieuws

Informatiebijeenkomst nieuwe HKZ-norm voor kleine organisaties

2021-01-07 - De HKZ-norm ‘Kleine organisatie’ uit 2010 is herzien en wordt op korte termijn gepubliceerd. De norm voldoet door de herziening aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Om u goed op de hoogte te brengen organiseert HKZ twee informatiebijeenkomsten waarbij de één zich richt op gecertificeerde ... Lees verder

UPDATE certificatie tijdens de COVID-19 pandemie

2020-11-17 - De pandemie door Covid-19 blijft consequenties op het gebied van certificatie met zich meebrengen, zeker binnen zorg en welzijn. Daarom heeft HKZ opnieuw naar haar beleid voor certificatie gekeken. In dit nieuwsbericht vindt u de wijzigingen ten opzichte van het eerdere beleid van 30 maart 2020. Het beleid tijdens de ... Lees verder

HKZ organiseert webinars voor gemeenten en hun zorgaanbieders

2020-10-06 - NEN-HKZ heeft op 22 september, samen met certificerende instellingen Brand Compliance en Keurmerkinstituut, een webinar georganiseerd voor kleine zorgaanbieders in de regio Zuid-Limburg. Gemeenten in de regio Zuid-Limburg stellen per 1 januari 2021 de verplichting dat alle gecontracteerde zorgaanbieders beschikken ove... Lees verder

HKZ-norm Kleine Organisaties is herzien. Geef uw mening!

2020-06-02 - De HKZ-norm 'Kleine Organisaties' uit 2010 is herzien. De norm voldoet nu weer aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Deze herziening is ontwikkeld samen met een expertgroep, die bestond uit ervaringsdeskundigen met de huidige norm. Op basis van hun input is de norm herschreven. Alle gebruikers va... Lees verder