HKZ: Basis voor Beter

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Laatste nieuws

Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat

2019-10-07 - Diverse zzp’ers in de zorg hebben onlangs een HKZ-certificaat ontvangen, waarmee zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving, zoals gesteld in HKZ norm 166. Dit is een persoonsgebonden certificaat voor zelfstandige verpleegkun... Lees verder

Positieve reacties op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties

2019-09-05 - HKZ heeft in juni dit jaar een enquête uitgezet onder de gebruikers van de HKZ-norm Kleine Organisaties. Het doel was meer te weten te komen over hoe deze norm in de praktijk wordt ervaren.  De respons was groot! Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de norm, zoals die nu is. De norm helpt de organisaties... Lees verder

Voortgangsbrief minister uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’

2019-07-17 - Op 24 juni jl heeft minister Koolmees van het ministerie van SZW een brief aan de Kamer verzonden over de voorgang in de uitwerking van de maatregelen 'Werken als zelfstandige' (zie hier de brief). Deze brief laat zien dat de onduidelijkheid over de arbeidsrelatie voorlopig zal blijven bestaan. In de brief worden di... Lees verder

HKZ-norm voor Kleine organisaties wordt herzien. Deel uw ervaringen met ons!

2019-06-26 - NEN-HKZ gaat de HKZ-norm voor Kleine organisaties (2010) herzien, zodat deze norm voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Zo wordt er bij deze herziening gekeken naar ISO 9001:2015 eisen, maar bijvoorbeeld ook thema’s waarop IGJ toetst worden meegenomen. Daarnaast is er ook voor gebruiker... Lees verder