Zoekresultaten voor: HKZ


Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat

Diverse zzp’ers in de zorg hebben onlangs een HKZ-certificaat ontvangen, waarmee zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving, zoals gesteld in HKZ norm 166. Dit is een persoonsgebonden certificaat voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en thuis- … Lees verder Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat


Positieve reacties op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties

HKZ heeft in juni dit jaar een enquête uitgezet onder de gebruikers van de HKZ-norm Kleine Organisaties. Het doel was meer te weten te komen over hoe deze norm in de praktijk wordt ervaren.  De respons was groot! Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de norm, zoals die nu is. De norm helpt de … Lees verder Positieve reacties op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties


Positieve reactie op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties

HKZ heeft in juni dit jaar een enquête uitgezet onder de gebruikers van de HKZ-norm Kleine Organisaties. Het doel was meer te weten te komen over hoe deze norm in de praktijk wordt ervaren. De respons was groot! Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de norm, zoals die nu is. De norm helpt … Lees verder Positieve reactie op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties


Is het HKZ-keurmerk verplicht voor zzp’ers in de zorg?

Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld door de overheid, Inspectie, Belastingdienst of Kamer van Koophandel. Wel zijn er diverse zorgverzekeraars die het HKZ-keurmerk in hun inkoopvoorwaarden opnemen. Daarnaast is het de verwachting dat bijvoorbeeld samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelaars het HKZ-keurmerk als eis gaan hanteren. Een organisatie zou dan als voorwaarde kunnen stellen … Lees verder Is het HKZ-keurmerk verplicht voor zzp’ers in de zorg?


HKZ-norm voor Kleine organisaties wordt herzien. Deel uw ervaringen met ons!

NEN-HKZ gaat de HKZ-norm voor Kleine organisaties (2010) herzien, zodat deze norm voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Zo wordt er bij deze herziening gekeken naar ISO 9001:2015 eisen, maar bijvoorbeeld ook thema’s waarop IGJ toetst worden meegenomen. Daarnaast is er ook voor gebruikers van de norm de mogelijkheid om aan … Lees verder HKZ-norm voor Kleine organisaties wordt herzien. Deel uw ervaringen met ons!


Een breed gedragen nieuwe HKZ-norm Mondzorg

Op 4 april 2019 is de nieuwe HKZ-norm voor de mondzorg gepubliceerd. De nieuwe compacte norm sluit aan bij kleine praktijken en de manier waarop de mondzorgbranche invulling wil geven aan kwaliteit. De nadruk ligt op het vakmanschap en het leren en verbeteren in plaats van het schrijven van procedures en protocollen. De norm vervangt … Lees verder Een breed gedragen nieuwe HKZ-norm Mondzorg


Ik ben net begonnen als zzp’er, kan ik dan ook in aanmerking komen voor het HKZ-keurmerk?

Als u net bent gestart als zzp’er in de zorg zal het in de praktijk niet mogelijk zijn om bepaalde vragen te beantwoorden en documenten te overleggen. U kunt zich wel alvast registreren in het online systeem, zodat u kunt zien welke vragen worden gesteld en welke documenten u moet overleggen, zodat u zich in … Lees verder Ik ben net begonnen als zzp’er, kan ik dan ook in aanmerking komen voor het HKZ-keurmerk?


HKZ-norm Zorg&Welzijn, een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk

De HKZ-norm Zorg&Welzijn is niet onder accreditatie gebracht. Wat houdt dit precies in? En is dit keurmerk dan wel betrouwbaar? Kaat van der Haar, consultant bij NEN en betrokken bij de ontwikkeling van deze norm, licht dit toe. Waarom is de HKZ-norm Zorg&Welzijn ontwikkeld? ‘Organisaties bieden steeds vaker meerdere vormen van dienstverlening aan, bijvoorbeeld huishoudelijke … Lees verder HKZ-norm Zorg&Welzijn, een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk


Kwaliteitsbeoordeling HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg gestart

Vanaf nu is het mogelijk om een kwaliteitsbeoordeling in te plannen met een beoordelaar van één van de onafhankelijke certificerende instellingen, Dekra en DNV GL.  De kwaliteitsbeoordeling met een beoordelaar noemen we een assessment. De basis voor de assessments zijn de gegevens die de zzp’er heeft ingevuld in het online systeem. De certificerende instelling neemt, … Lees verder Kwaliteitsbeoordeling HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg gestart


HKZ organiseert bijeenkomst voor multisite organisaties

Bent u gecertificeerd op basis van een ‘multisite’–beoordeling door een certificerende instelling? Worstelt u met de nieuwe regels die hiervoor gelden en het voldoen hieraan? Kom dan op 1 april naar NEN in Delft NEN-HKZ organiseert in samenwerking met de Raad voor Accreditatie een bijeenkomst voor multisite organisaties binnen zorg & welzijn. Nieuwe regels De … Lees verder HKZ organiseert bijeenkomst voor multisite organisaties