Zoekresultaten voor: HKZ


Kom naar de informatiebijeenkomst HKZ Kleine organisaties

De HKZ norm voor Kleine organisaties (HKZ 143) is van toepassing op organisaties met maximaal 10 FTE aan medewerkers. Voor organisaties die nog geen certificaat hebben behaald en van plan zijn zich te laten certificeren tegen deze norm, organiseert HKZ informatiebijeenkomsten. Wilt u meer weten over de HKZ-norm voor Kleine organisaties en op weg geholpen … Lees verder Kom naar de informatiebijeenkomst HKZ Kleine organisaties


Nieuwe HKZ-norm voor Kleine organisaties gepubliceerd

De laatste stap in de herziening van de HKZ-norm voor Kleine organisaties is met succes afgerond. De norm is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie en klaar voor publicatie. De HKZ-norm voor Kleine organisaties is aangepast aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Minder administreren, maar alleen vastleggen wat strikt noodzakelijk is om … Lees verder Nieuwe HKZ-norm voor Kleine organisaties gepubliceerd


Informatiebijeenkomst nieuwe HKZ-norm voor kleine organisaties

De HKZ-norm ‘Kleine organisatie’ uit 2010 is herzien en wordt op korte termijn gepubliceerd. De norm voldoet door de herziening aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Om u goed op de hoogte te brengen organiseert HKZ meerdere informatiebijeenkomsten waarbij de één zich richt op gecertificeerde organisatie en de ander op nog niet … Lees verder Informatiebijeenkomst nieuwe HKZ-norm voor kleine organisaties


HKZ organiseert webinars voor gemeenten en hun zorgaanbieders

Webinar over verplichting vanuit gemeenten voor gecertificeerd kwaliteitssysteem bij gecontracteerde zorgaanbieders.


HKZ-norm Kleine Organisaties is herzien. Geef uw mening!

De HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ uit 2010 is herzien. De norm voldoet nu weer aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Deze herziening is ontwikkeld samen met een expertgroep, die bestond uit ervaringsdeskundigen met de huidige norm. Op basis van hun input is de norm herschreven. Alle gebruikers van de norm kunnen feedback geven … Lees verder HKZ-norm Kleine Organisaties is herzien. Geef uw mening!


Openbare commentaarronde vernieuwde HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ uitgesteld

Eind 2019 en begin 2020 is er hard gewerkt aan de vernieuwing van de HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ (HKZ 143). De input voor de wijzigingen bestond uit een enquête, gehouden onder gebruikers van de norm. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met kleine organisaties over de inhoud van de norm. De planning was, om in het voorjaar … Lees verder Openbare commentaarronde vernieuwde HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ uitgesteld


Grote zorgcoöporatie kiest voor HKZ

WMO Coöperatie De Meierij gaat al haar leden ondersteunen bij het behalen van het HKZ-certificaat zzp’ers in de zorg. Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een persoonsgebonden keurmerk voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). Met het keurmerk wordt aangetoond dat … Lees verder Grote zorgcoöporatie kiest voor HKZ


Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat

Diverse zzp’ers in de zorg hebben onlangs een HKZ-certificaat ontvangen, waarmee zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving, zoals gesteld in HKZ norm 166. Dit is een persoonsgebonden certificaat voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en thuis- … Lees verder Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat


Positieve reacties op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties

HKZ heeft in juni dit jaar een enquête uitgezet onder de gebruikers van de HKZ-norm Kleine Organisaties. Het doel was meer te weten te komen over hoe deze norm in de praktijk wordt ervaren.  De respons was groot! Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de norm, zoals die nu is. De norm helpt de … Lees verder Positieve reacties op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties


Positieve reactie op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties

HKZ heeft in juni dit jaar een enquête uitgezet onder de gebruikers van de HKZ-norm Kleine Organisaties. Het doel was meer te weten te komen over hoe deze norm in de praktijk wordt ervaren. De respons was groot! Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de norm, zoals die nu is. De norm helpt … Lees verder Positieve reactie op herziening HKZ–norm voor Kleine Organisaties