Aanmelding HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg vanaf begin januari, assessment begin maart

Vanaf 1 januari 2019 kan je je als zzp’er in de sector zorg en welzijn inschrijven voor het HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg. Assessments voor dit keurmerk zijn beschikbaar vanaf 1 maart.

Om te beoordelen of je aan de eisen uit de HKZ-norm zzp’ers in de zorg voldoet, moet je vragen beantwoorden en gegevens uploaden in het ICT-systeem. De uiteindelijke beoordeling vindt plaats door een assessment dat wordt afgenomen door beoordelaars van één van de onafhankelijke certificerende instellingen (Dekra en DNV GL). De basis voor de assessments zijn de gegevens die je hebt ingevoerd in het systeem.

Pilot
In november 2018 is een pilot uitgevoerd. Er zijn assessments voor kandidaten uitgevoerd op basis van gegevens die zij hebben ingevoerd in het systeem. Naast een aantal technische verbeterpunten ten aanzien van het systeem, leverde dit ook nieuwe inzichten op hoe het gehele certificatietraject (ICT-systeem en assessment) betrouwbaarder en efficiënter zou kunnen verlopen. Omdat NEN-HKZ grote waarde hecht aan de betrouwbaarheid van het gehele certificatietraject is besloten deze verbeteringen door te voeren.

Dit betekent dat je vanaf 1 januari 2019 binnen het ICT-systeem het online gedeelte kunt invullen, maar dat de assessments vanaf 1 maart a.s. van start gaan.

Meer informatie
Voor aanmelding ga naar www.hkzzzp.nl. Voor meer informatie over het HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg, e-mail naar info@hkz.nl.