Aanpassing HKZ normen naar ISO 9001:2015

Afgelopen maanden is er erg hard gewerkt om de HKZ-normen aan te passen aan ISO 9001:2015. Op het ogenblik zijn al twintig normen aangepast.

De volgende normen zijn aangepast:

 • Ambulancezorg
 • Algemeen Organisatiedeel
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • GHOR
 • Huisartsendienstenstructuren
 • Jeugdzorg + Addendum Jeugdzorg
 • Justitiële Jeugdinrichtingen
 • Kinderopvang – Dagopvang Buitenschoolse Opvang
 • Kinderopvang – Gastouderbureaus
 • Kinderopvang Peuterspeelzalen
 • Openbare Apotheken
 • Publieke Gezondheidszorg
 • Reclassering
 • Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
 • Verpleging, Verzorging en Thuiszorg – Bemiddeling
 • Verpleging, Verzorging en Thuiszorg – Kraamzorg
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Maatschappelijke hulp en Dienstverlening
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – SCW/WO
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Opvang/Vrouwenopvang

Deze HKZ-normen bevatten nu de, in ISO 9001:2015, aangepaste eisen. Met deze aanpassingen zijn de HKZ-normen compatibel met ISO 9001:2015. Uw certificaat blijft compatibel als u de overstap naar deze nieuwe normen maakt vóór 15 september 2018.