Aantoonbare kwaliteit ook mogelijk voor ketens en netwerken

Gebruikers van de zorg hebben er belang bij dat zorgverleners goed samenwerken. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het in de praktijk niet. Een persoon met een chronische aandoening heeft al snel met meerderde zorgverleners te maken. Dit betreft zowel zorgverleners uit de eerste lijn (huisarts/apotheek) als uit de tweede lijn (specialist in het ziekenhuis). Het is in het belang van de kwaliteit van zorg dat deze zorgverleners onderling goed afstemmen.

Hoe geef je dat vorm? Waar moet je als keten/ netwerk allemaal met elkaar over nadenken in belang van goede kwaliteit van zorg? De HKZ-norm voor ‘Ketens en netwerken in de zorg en het Sociale Domein’ geeft hier antwoord op. De HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’ vraagt van ketens en netwerken om aandacht te hebben voor belangrijke thema’s, zoals onderlinge afstemming, coördinatie en het beleggen van verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd besteedt de norm ook aandacht aan de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk om de zorg zoveel mogelijk zelf te regelen.

Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen organisaties in dit domein door middel van een certificaat zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit.

Ontwikkeling norm
HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de norm is o.a. gekeken naar ‘Chronic Care Model’ en ‘De negen bouwstenen uit het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg’ van M.M.N. Minkman. Daarnaast is de norm in diverse ketens en netwerken uitgeprobeerd en blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten en een keten voor huiselijk geweld en sociale wijkteams, die in het kader van de Wmo zorg- en dienstverlening uitvoeren.

In juli van dit jaar is de norm officieel getest bij ‘Rijncoepel, de koepelorganisatie voor geïntegreerde eerstelijnszorg in Noordwijk’, met medewerking van certificerende instelling Lloyds.

De norm is afgelopen december goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen voor de Zorg- en Welzijnssector en sinds januari 2017 beschikbaar.

Meer informatie Meer informatie over deze norm? Neem contact op met Jojanneke Bolder of Nienke Weijer, consultants NEN-HKZ Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2690 318.