Aantoonbare kwaliteit ook mogelijk voor ketens en netwerken

HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen organisaties in dit domein door middel van een certificaat zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .

De HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’ vraagt van ketens en netwerken om aandacht te hebben voor belangrijke thema’s, zoals onderlinge afstemming, coördinatie en het beleggen van verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd besteedt de norm ook aandacht aan de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk om de zorg zoveel mogelijk zelf te regelen.

De norm is vergeleken met de ‘21 Kritische Kwaliteitskenmerken’ van de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg, het ‘Chronic Care Model’, en ‘De negen bouwstenen uit het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg’ van M.M.N. Minkman. Op basis daarvan zijn eisen voor eigen regievoering en educatie van de cliënt toegevoegd, evenals een eis met betrekking tot evidence-based richtlijnen.

Diverse ketens en netwerken hebben de norm uitgeprobeerd’, en deze blijkt goed bruikbaar binnen zowel de cure, care als het sociale domein. Zo hebben er onder andere pilots plaatsgevonden bij een CVA-keten en een keten voor huiselijk geweld. Daarnaast blijkt de norm goed bruikbaar voor sociale wijkteams, die in het kader van de Wmo zorg- en dienstverlening uitvoeren.

In juli van dit jaar is de norm officieel getest bij Rijncoepel, koepelorganisatie voor geïntegreerde eerstelijnszorg te Noordwijk, met medewerking van certificerende instelling Lloyds. In oktober ligt de norm ter goedkeuring en vaststelling voor aan het Centraal College van Deskundigen voor de Zorg- en Welzijnssector. De norm zal in december 2016 worden gepubliceerd.

Meer informatie
Meer informatie over deze norm? Neem contact op met Jojanneke Bolder of Nienke Weijer, consultants Zorg & Welzijn / HKZ, telefoon (015) 2690 318 of e-mail info@hkz.nl