Advies & Training

HKZ biedt u verschillende vormen van ondersteuning aan afhankelijk van uw behoefte.


Kwaliteitsdagen
Op de HKZ-kwaliteitsdagen doet u kennis op over kwaliteit en veiligheid en kunt u volop ervaringen uitwisselen. Verschillende HKZ-Partners geven workshops en zijn beschikbaar voor vragen tijdens de Informatiemarkt. De HKZ-kwaliteitsdagen zijn inspirerend, motiverend en leerzaam!

Cursusaanbod
HKZ biedt trainingen en workshops aan over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Door de relatief kleine groepen (10 à 15 personen) zijn de workshops zeer interactief.

Webtool HKZ
Webtool HKZ geeft u direct toegang tot de nieuwe ISO-compatibele HKZ-normen en vergelijkt deze met de oude versies. Daarnaast helpt de webtool bij de implementatie van de normen in uw organisatie. Het geeft u handvatten bij het aanpassen en wijzigingen van uw huidige managementsysteem.
Heeft u nog geen managementsysteem? Ook bij het opzetten van een managementsysteem is deze webtool de ideale hulp.

Werkboeken
Met de HKZ-werkboeken krijgt u praktische informatie, bruikbare tips en heldere instructies om een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem in te voeren in uw organisatie.

Opstapcertificatie
Opstapcertificatie sluit naadloos aan op de fasen die u als organisatie doorloopt op weg naar een goed werkend kwaliteitssysteem. Bij opstapcertificatie behaalt u het HKZ-certificaat in drie fasen. Elke fase kan apart gecertificeerd worden. Opstapcertificatie is mogelijk in de branches Thuiszorg, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen (TV&V) en de Gehandicaptenzorg (GZ).

Op 29 februari 2016 heeft het Centraal College van Deskundigen Zorg & Welzijn besloten opstapcertificatie fase I en II voor de sector Gehandicaptenzorg en de sector Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg in te trekken. Tot en met december 2018 kan nog gecertificeerd worden op basis van Opstapcertificatie fase I en II in de sectoren gehandicaptenzorg en VV&T.

Gecertificeerde instellingen moeten per 5 februai 2019 de overstap hebben gemaakt naar de geaccrediteerde HKZ-norm. De opstapcertificaten komen per 5 februari 2019 te vervallen.