Aanbod van trainingen

HKZ-NEN biedt diverse trainingen aan om u te ondersteunen bij het implementeren van een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem. Onze trainingen zijn bedoeld voor functionarissen, die betrokken zijn bij het kwaliteitsbeleid van de organisatie.


Kwaliteitsmanagement

HKZ-norm Zorg & Welzijn 2018
In deze training wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen HKZ-Zorg en Welzijn en de reeds bestaande normen (ISO 9001, NEN-EN 15224 en andere HKZ-normen) en wat de specifieke aandachtspunten zijn van deze norm. Ook de relatie met de Governance code komt aan bod en toelichting op de nadruk die wordt gelegd op ‘eigen regie’ en ‘professionele vrijheid’.

HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement zorg
In deze training wordt ingegaan op het waarom van een managementsysteem en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. Daarnaast wordt vastgesteld welke norm in uw situatie van toepassing zou kunnen zijn.

HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
Na afloop heeft u niet alleen de kennis om het systeem op te zetten, maar weet u ook uw collega’s enthousiast te maken.

HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg
U bent betrokken bij het uitvoeren van interne audits. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw audits waarde toevoegen? Na het volgen van deze training kunt u de norm ISO 19011 toepassen waarmee u uw rol als interne auditor optimaal kunt vervullen.

Complete leergang
Draagt u de verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsmanagementsysteem in uw zorgorganisatie en wilt u graag meerdere trainingen volgen? Meld u dan aan voor de complete leergang. Hierbij geldt een combinatiekorting van maar liefst 20%. Meer informatie >>


Informatiebeveiliging in de zorg

Overstappen op NEN 7510:2017
Tijdens deze training gaat u aan de slag met de belangrijkste veranderingen in NEN 7510. Daarnaast krijgt u zicht op het belang van NEN 7510 in het licht van AVG en hoe u concreet met NEN 7510 al invulling kunt geven aan de AVG.

NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg – de norm verklaard
Na afloop van deze training begrijpt u precies wat de eisen uit EN 7510 betekenen. U kunt gemakkelijker de juiste keuze maken bij het vertalen van de norm naar uw organisatie. Hierdoor kunt u aantonen dat uw informatiebeveiligingsmanagementsysteem aan de eisen voldoet.

NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg in de praktijk
Na afloop van deze training bent u in staat een eenvoudig te ondehouden managementsysteem volgens NEN 7510 op te zetten en in te voeren.

ISO 27001/NEN 7510 – Auditen van informatiebeveiliging
In deze training leert u invulling te gevenaan de eisen op het gebied van interne audits die gesteld worden vanuit ISO/IEC 27001 of NEN 7510.

Complete leergang
Draagt u de verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging in uw zorgorganisatie en wilt u graag meerdere trainingen volgen? NEN heeft een leergang ontwikkeld bestaande uit 3 modules. Hierbij geldt een combinatiekorting van maar liefst 20%. Meer informatie >>


Verbeteren managementsysteem

Grip op risico’s voor cliënten en organisatie?
Eén van de meest kenmerkende nieuwe aspecten van ISO 9001:2015 is de introductie van ‘risk-based thinking’. Tijdens deze eendaagse training wordt op een interactieve manier aandacht besteed aan wat risicomanagement inhoudt en wat het oplevert voor cliënt en organisatie?


Bedrijfstrainingen

Zijn er binnen uw organisatie meerdere mensen die dezelfde training moeten volgen?  Een bedrijfstraining bij u op locatie is vaak al financieel aantrekkelijk vanaf zes deelnemers. Uw specifieke wensen vormen het uitgangspunt.

Waarom een bedrijfstraining?

  • Financieel voordeel
  • Waar en wanneer het u uitkomt
  • Afgestemd op uw situatie
  • Advies op maat achteraf

Meer informatie?
Neem contact met ons op via tel. 015 2 690 391 of klantenservice@nen.nl.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van van 8.30-17.00 uur