Kwaliteitsdagen

De HKZ-kwaliteitsdagen zijn inmiddels een begrip. Vele managers en kwaliteitsfunctionarissen hebben wij inmiddels mogen verwelkomen. De kwaliteitsdagen staan in het teken van kennisoverdracht en informatie-uitwisseling over de invoering van een HKZ-kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem, certificering en de hulpmiddelen daarbij. Tijdens de bijeenkomsten ontvangt u veel praktische informatie en tips van onder meer de HKZ-partners, certificerende instellingen, brancheorganisaties en vakgenoten. Niet alleen in de vorm van presentaties, maar ook tijdens workshops. U komt in contact met ervaringsdeskundigen, -functionarissen, adviseurs en kwaliteitsmanagers uit uw branche. De HKZ-kwaliteitsdagen zijn inspirerend, motiverend en leerzaam.

Presentaties workshops
Op 18 juni 2015 zijn de volgende presentaties gegeven: