Werkboeken

Werkboek ‘Van start naar finish’
Gebaseerd op het HKZ-model 2008 heeft HKZ in samenwerking met BMC Groep een werkboek ontwikkeld als hulpmiddel bij het opzetten van een kwaliteitssysteem. Aan de hand van het werkboek krijgt u praktische informatie en heldere instructies over de veranderingen die uw organisatie moet ondergaan om te werken aan een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de HKZ-norm. Ook krijgt u antwoord op veelvoorkomende vragen rondom de invoering van een kwaliteitssysteem, zoals: wat willen we met het kwaliteitssysteem bereiken? En op een concreter niveau: hoe beschrijven we het primaire proces? Wat is een audit en hoe maken we een auditplanning? En hoe integreren we de planning & control cyclus met andere meetmomenten, zoals de zorg- en begeleidingsplancyclus? Dit werkboek is toepasbaar op bijna alle tot op heden verschenen HKZ-normen.

Houvast bij het opzetten van veiligheidsmanagementsysteem
Verbetering van veiligheid in zorg en welzijn heeft de komende jaren de hoogste prioriteit. Maar waar moet je beginnen? Hoe pak je zoiets aan? Dit praktische werkboek ‘Focus op Veiligheid’ geeft houvast bij het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem. Daarnaast geeft het antwoord op vragen als: Waarom is veiligheidsmanagement belangrijk? Wat is risicomanagement? Het werkboek hoort bij alle HKZ-’normen waarin eisen voor cliënt-/patiëntveiligheid zijn opgenomen.

Bestellen
De werkboeken zijn verkrijgbaar via de NEN shop. Wilt u ook op praktische en begrijpelijke manier leren hoe u kwaliteit of veiligheid binnen uw organisatie kunt managen, bestel dan nu het werkboek via de shop.