Audits ten tijde van het Coronavirus

De huidige Coronacrisis heeft consequenties op veel terreinen, ook op dat van certificatie en het uitvoeren van audits, zeker binnen zorg en welzijn. Zorginstellingen, zorgverleners en andere hulpverleners moeten op dit moment alle aandacht en energie richten op het bestrijden van het Coronavirus. NEN-HKZ kan zich daarom voorstellen dat certificatie op dit moment geen prioriteit heeft en wenst alle zorginstellingen en zorg- en hulpverleners kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Als gevolg van de huidige Coronamaatregelen kunnen enige tijd niet alle audits doorgaan zoals gepland. NEN heeft beleid opgesteld hoe certificerende instellingen hiermee om kunnen gaan. Dit beleid volgt de regels van de Raad voor Accreditatie, die zijn gebaseerd op internationale regels.

Specifieke maatregelen

Bij de initiële audits en scope-uitbreidingen is fysiek bezoek van de organisatie een voorwaarde voor het uitgeven van een certificaat. Dit betekent dat de audit dus niet volledig op afstand kan plaatsvinden. Het is wel mogelijk dat de certificerende instelling voorwerk doet, maar een volledige audit kan pas worden afgerond als de maatregelen opgeheven zijn en bezoek weer mogelijk is.

Bij hercertificering en controle-audits is volledige beoordeling op afstand in principe mogelijk. Het is aan de certificerende instelling om in te schatten of alle certificatieactiviteiten volledig en naar behoren op afstand kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast geldt hier de uitstelmogelijkheid van maximaal zes maanden als de audit niet kan worden uitgevoerd, doordat er geen beoordeling op afstand kan plaatsvinden of doordat bij de organisatie de focus ligt op andere prioriteiten vanwege het Coronavirus.

De initiële audits voor de HKZ-norm voor ZZP’ers in Zorg & Welzijn zijn tijdelijk wel toegestaan door middel van beoordeling op afstand. NEN-HKZ is van mening dat alle certificatieactiviteiten volledig en naar behoren kunnen worden uitgevoerd door een audit op afstand.

Meer informatie?

NEN adviseert u om met vragen over uw audit contact op te nemen met uw certificerende instelling.

Vragen over deze maatregelen? Neem dan contact met ons op via info@hkz.nl of 015 2 690 318.