Een keurmerk voor u?

Voor het ontwikkelen van een norm bediscussiëren belanghebbende marktpartijen een bepaald onderwerp binnen hun vakgebied. Wanneer er consensus is bereikt, leggen zij de afspraken vast in een norm. De norm is helder, maar hoe nu verder? Hoe bereik je dat de norm ook getoetst wordt? En dat andere partijen hieraan de juiste waarde kunnen ontlenen? Een keurmerk kan hierbij helpen. Dit maakt voor de buitenwereld aantoonbaar dat een product of organisatie aan de afgesproken norm voldoet. Hierbij is een aantal zaken van belang.

Toetsing is onafhankelijk en betrouwbaar
De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij, te weten een certificerende instelling (CI). Deze partij is niet betrokken bij het opstellen van de normen en heeft geen adviserende rol bij organisaties die zij certificeert. Indien de organisatie het niet eens is met het besluit van de toetsende partij, zijn er heldere beroeps- en klachtenprocedures.
Alleen CI’-en die een contract hebben met HKZ, zijn bevoegd om het HKZ-keurmerk uit te geven.

Toetsing op de afgesproken manier
Toetsing wordt gedaan in overeenstemming met de afspraken, die hierover zijn vastgelegd met HKZ, zodat iedere CI op dezelfde manier te werk gaat. De Raad voor Accreditatie controleert of de CI-en zich aan deze afspraken houden. Dit noemen we ‘certificatie onder accreditatie’.
Bovendien worden er maatregelen afgesproken voor als het fout gaat. Het kan zijn dat het keurmerk wordt ingetrokken  of de organisatie wordt geschorst. Dit biedt vertrouwen naar andere partijen, zoals klanten en leveranciers. Het is duidelijk waar het keurmerk voor staat en welke waarde hieraan kan worden ontleend.

Organisaties met keurmerk worden opgenomen in een register
Organisaties zijn trots op het verkrijgen van het keurmerk en willen dit graag laten zien aan de buitenwereld. Het keurmerk mag worden gepubliceerd op de eigen website en worden gebruikt voor eigen communicatiemiddelen.
Het is van belang dat het hebben van het certificaat op een formele plaats wordt vastgelegd. Dit gebeurt in een openbaar register. Zo is het voor iedereen transparant welke organisatie het keurmerk heeft behaald en kan hier gericht naar worden gezocht.

Wat kan HKZ voor u betekenen?
HKZ begeleidt het gehele proces rondom de ontwikkeling van het keurmerk. Zo komen de afspraken over de toetsing tot stand en bepalen we samen met u welk keurmerk voor u relevant is.

Heeft u hulp nodig bij certificatie of een keurmerken?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag verder!