Stap 2: Aan de slag!

Interne voorbereiding

Nu u de norm heeft gekozen, die voor u of uw organisatie het meeste van toepassing is, kunt u de norm kopen. Lees deze norm goed en bepaal in hoeverre uw organisatie al voldoet aan de eisen uit de norm.       
Indien u specialistische hulp nodig hebt om uw organisatie voor te bereiden op de toetsing, kunt u een van de HKZ-partners inschakelen. Deze partners kunnen u helpen bij het vormgeven van uw kwaliteitstraject.

Externe voorbereiding

Zodra u denkt aan de eisen uit de norm te voldoen, kunt u één of meerdere certificerende instellingen (CI-en) benaderen. Dit is een toetsende instantie die bij u langs komt om te beoordelen of uw organisatie aan de eisen voldoet die in de norm zijn gesteld. HKZ adviseert om, al in een vroeg stadium, met meerdere CI-en contact op te nemen, zodat u kunt bepalen met welke CI u dit traject in wilt gaan. De CI zal tenslotte uw organisatie intensief leren kennen en het is dan belangrijk dat u zich prettig voelt bij de CI. Op onze website staat onder het kopje ‘Certificerende instellingen’ welke CI-en een contract hebben met HKZ.

Contact