Stap 3: Certificatie

Audit

Als u denkt dat u klaar bent voor certificatie en de CI is gekozen, maakt u een afspraak voor de initiële audit. Dit is de eerste audit in de certificatie cyclus van drie jaar. Deze audit bestaat uit 2 fases, waarbij tijdens de eerste fase gekeken wordt of u klaar bent voor de feitelijke audit in de tweede fase.

De grootte van uw organisatie bepaalt hoeveel dagen de audit in beslag neemt. De CI geeft u hierover vooraf de benodigde informatie.

Certificaat behalen

Uw organisatie ontvangt een certificaat als de certificerende instelling van oordeel is dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een instelling voldoet aan de eisen uit de HKZ-norm.

Register

Uw certificaat wordt opgenomen in het openbaar certificaatregister van HKZ. Dit betekent dat elke belanghebbende kan zien dat u voldoet aan de eisen uit de betreffende HKZ-norm.

Contact