Stap 4: Tussentijdse toetsing en hercertificatie

Tussentijdse toetsing 

Uw certificaat is drie jaar geldig. Gedurende dit geldigheidstermijn komt de certificerende instelling periodiek langs om te controleren of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet van het certificaat.

Hercertificatie

Voor de meeste HKZ-normen geldt dat na drie jaar het certificaat verloopt. Het is dan tijd voor hercertificatie. Mogelijk is er iets veranderd in de situatie van uw organisatie of wilt u gaan samenwerken met een andere certificerende instelling. Een nieuwe certificatiecyclus start. We raden u aan om tijdig te starten met de voorbereiding voor hercertificatie. Dit stappenplan kunt u daarbij weer als hulpmiddel gebruiken. 

Contact