Intrekking certificaat

Wanneer de problemen, die tot schorsing hebben geleid, niet worden opgelost binnen een door de certificatie-instelling vastgestelde termijn, wordt het certificaat ingetrokken.

Meer informatie over de actuele intrekkingen van certificaten

Bericht 16-02-2021: Brand Compliance heeft gemeld dat het certificaat van Stepcare Management (certificaatnummer NL 290.1.1) voor de HKZ norm Zorg & Welzijn is ingetrokken na schorsing.

Bericht 04-01-2020: DNV GL heeft gemeld dat het certificaat van Zorgcentra het Mozaïek te Hengelo (certificaatnummer 268730-2018) voor de HKZ norm Verpleging en Verzorging en Thuiszorgorganisaties is ingetrokken na schorsing.