Intrekking certificaat

Wanneer de problemen, die tot schorsing hebben geleid, niet worden opgelost binnen een door de certificatie-instelling vastgestelde termijn, wordt het certificaat ingetrokken.

Aantal organisaties waarbij het certificaat ingetrokken is
(vanaf augustus 2017 – heden): 5

Meer informatie over de actuele intrekkingen van certificaten

Bericht 4-10-2018: Kiwa Nederland B.V. heeft het certificaat van DKB Thuiszorg te Hengelo (certificaatnummer K93848/02) voor de HKZ norm Verpleging en Verzorging ingetrokken.

Bericht 1-10-2018: DNV-GL heeft het certificaat van Beschermende Woonvorm De Brink-Akker B.V. te Wijster (certificaatnummer 249390-2017) voor de HKZ norm Kleine Organisaties na schorsing ingetrokken.

Bericht 10-08-2018: Lloyd’s Register Nederland heeft de vestiging Noord- en Midden-Limburg in Echt van het certificaat van Privazorg (certificaatnummer 10069398) voor de HKZ norm Verpleging en Verzorging na schorsing ingetrokken. De overige locaties van Privazorg zijn nog wel gecertificeerd.

Bericht 13-06-2018: Keurmerkinstituut heeft het certificaat van Kinderopvang Bimbola B.V. in Rotterdam (certificaatnummer 135298) voor de HKZ norm Kinderopvang – Onderdeel Dagopvang en Buitenschoolse opvang ingetrokken na schorsing.

Bericht 28-11-2017: TÜV Nederland heeft het certificaat van PGH Apotheek B.V. te Alkmaar (certificaatnummer 25926/1.1) voor het schema Openbare Apotheken ingetrokken na schorsing.