Intrekking certificaat

Wanneer de problemen, die tot schorsing hebben geleid, niet worden opgelost binnen een door de certificatie-instelling vastgestelde termijn, wordt het certificaat ingetrokken.

Aantal organisaties waarbij het certificaat ingetrokken is
(vanaf augustus 2017 – heden): 3

Meer informatie over de actuele intrekkingen van certificaten

Bericht 10-08-2018: Lloyd’s Register Nederland heeft de vestiging Noord- en Midden-Limburg in Echt van het certificaat van Privazorg (certificaatnummer 10069398) voor de HKZ norm Verpleging en Verzorging na schorsing ingetrokken. De overige locaties van Privazorg zijn nog wel gecertificeerd.

Bericht 13-06-2018: Keurmerkinstituut heeft het certificaat van Kinderopvang Bimbola B.V. in Rotterdam (certificaatnummer 135298) voor de HKZ norm Kinderopvang, Dagopvang en Buitenschoolseopvang ingetrokken na schorsing.

Bericht 28-11-2017: TÜV Nederland heeft het certificaat van PGH Apotheek B.V. te Alkmaar (certificaatnummer 25926/1.1) voor het schema Openbare Apotheken ingetrokken na schorsing.