Organisaties waarbij extra onderzoek wordt overwogen

Organisaties waarbij door Inspectie (IGJ) een maatregel is opgelegd.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ i.o.) kan een maatregel opleggen als zij oordeelt dat de zorg van onvoldoende niveau is. Of als er door zwakke plekken in de zorg een te groot risico is op schade voor patiënten.
Maatregelen staan los van certificatie.  Indien een organisatie Verscherpt Toezicht of een bestuursrechtelijke maatregel (zoals bv het intrekken van de vergunning, een aanwijzing, een bevel, bestuursdwang of een bestuurlijke boete) opgelegd heeft gekregen, worden de certificerende instelling(CI) en HKZ hiervan op de hoogte gebracht. De organisatie is verplicht dit te melden aan de betrokken CI. In de meeste gevallen is deze maatregel aanleiding om korte termijn audits uit te voeren, welke mogelijk kunnen leiden tot schorsing of intrekking van het certificaat. Andersom komt het ook voor. Schorsing of intrekking van een certificaat kan op haar beurt leiden tot het opleggen van een maatregel door de inspectie.

MAATREGELEN BIJ HKZ GECERTIFICEERDE ORGANISATIES

Aantal organisaties waarbij verscherpt toezicht opgelegd is: 1

Actuele berichten over verscherpt toezicht:

Bericht 26-04-2018: Keurmerkinstituut heeft kennis genomen van het instellen van verscherpt toezicht door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij Verpleeghuis Talma Hof te Emmeloord. Talma Hof is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Het betreft certificaatnummer 137014.

Aantal organisaties waarbij een aanwijzing opgelegd is: 0

Actuele berichten over aanwijzingen:

Aantal organisaties waarbij om een andere reden extra onderzoek wordt overwogen: 0

Actuele berichten over extra onderzoek: