Organisaties waarbij extra onderzoek wordt overwogen

Organisaties waarbij door Inspectie (IGJ) een maatregel is opgelegd.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ i.o.) kan een maatregel opleggen als zij oordeelt dat de zorg van onvoldoende niveau is. Of als er door zwakke plekken in de zorg een te groot risico is op schade voor patiënten.
Maatregelen staan los van certificatie.  Indien een organisatie Verscherpt Toezicht of een bestuursrechtelijke maatregel (zoals bv het intrekken van de vergunning, een aanwijzing, een bevel, bestuursdwang of een bestuurlijke boete) opgelegd heeft gekregen, worden de certificerende instelling(CI) en HKZ hiervan op de hoogte gebracht. De organisatie is verplicht dit te melden aan de betrokken CI. In de meeste gevallen is deze maatregel aanleiding om korte termijn audits uit te voeren, welke mogelijk kunnen leiden tot schorsing of intrekking van het certificaat. Andersom komt het ook voor. Schorsing of intrekking van een certificaat kan op haar beurt leiden tot het opleggen van een maatregel door de inspectie.

MAATREGELEN BIJ HKZ GECERTIFICEERDE ORGANISATIES

Actuele berichten over verscherpt toezicht:

Bericht 12-04-2019: Lloyd’s Register Nederland B.V. heeft kennis genomen van het instellen van verscherpt toezicht door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij PrivaZorg B.V. te Amersfoort. Dit betreft een door Lloyd’s Register Nederland B.V. HKZ-gecertificeerde instelling. Lloyd’s Register Nederland bekijkt of dit moet leiden tot nader onderzoek bij PrivaZorg B.V.. Het betreft certificaatnummer 0017555.

Actuele berichten over aanwijzingen:

Actuele berichten over extra onderzoek:

Bericht 26-04-2019: DNV GL Business Assurance B.V. heeft kennis genomen van de aflevering van het programma De Zorgwaakhond van Omroep Max van 9 april jl. en hetgeen de Stentor n.a.v. deze casus berichtte m.b.t. Zorggroep Apeldoorn. Dit betreft een door DNV GL Business Assurance HKZ-gecertificeerde instelling.  DNV GL Business Assurance bekijkt of dit moet leiden tot nader onderzoek bij Zorggroep Apeldoorn.

Bericht 06-05-2019: TÜV Nederland heeft kennis genomen van de aanwijzing door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij Pretoria Zorg B.V. (ook wel Avirazorg). Dit betreft een door TÜV Nederland HKZ-gecertificeerde instelling.  TÜV Nederland bekijkt of dit moet leiden tot nader onderzoek bij Pretoria Zorg B.V. (ook wel Avirazorg).