Organisaties waarbij extra onderzoek wordt overwogen

Organisaties waarbij door Inspectie (IGJ) een maatregel is opgelegd.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ i.o.) kan een maatregel opleggen als zij oordeelt dat de zorg van onvoldoende niveau is. Of als er door zwakke plekken in de zorg een te groot risico is op schade voor patiënten.
Maatregelen staan los van certificatie.  Indien een organisatie Verscherpt Toezicht of een bestuursrechtelijke maatregel (zoals bv het intrekken van de vergunning, een aanwijzing, een bevel, bestuursdwang of een bestuurlijke boete) opgelegd heeft gekregen, worden de certificerende instelling(CI) en HKZ hiervan op de hoogte gebracht. De organisatie is verplicht dit te melden aan de betrokken CI. In de meeste gevallen is deze maatregel aanleiding om korte termijn audits uit te voeren, welke mogelijk kunnen leiden tot schorsing of intrekking van het certificaat. Andersom komt het ook voor. Schorsing of intrekking van een certificaat kan op haar beurt leiden tot het opleggen van een maatregel door de inspectie.

Actuele berichten over verscherpt toezicht:

Bericht 29-09-2020: Brand Compliance heeft kennis genomen van het instellen van verscherpt toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij Harten Hoeve B.V.. Dit betreft een door Brand Compliance HKZ-gecertificeerde instelling. Brand Compliance bekijkt of dit moet leiden tot nader onderzoek bij Harten Hoeve B.V.. Meer informatie vindt u hier.

Actuele berichten over extra onderzoek:

Bericht 08-06-2021: Keurmerkinstituut heeft kennis genomen van de radiorapportage van KRO NCRV Pointer over Compass. Dit betreft een door Keurmerkinstituut HKZ gecertificeerde instelling. Keurmerkinstituut bekijkt of dit moet leiden tot nader onderzoek bij Compass