Certificerende instellingen

NEN-HKZ certificeert niet zelf. Dit gebeurt door certificerende instellingen. Een certificerende instelling is een onafhankelijke partij, die op basis van de HKZ-eisen beoordeelt of een organisatie voldoet aan de betreffende HKZ-norm. Als een organisatie daaraan voldoet, kan er gecertificeerd worden en verkrijgt de organisatie het HKZ-keurmerk.

Onafhankelijke en betrouwbare toetsing
Alleen certificerende instellingen, die een contract hebben met HKZ, kunnen het HKZ-keurmerk afgeven. Gecontracteerde certificerende instellingen zijn gebonden aan de afspraken omtrent toetsing. Deze afspraken zijn opgenomen in de nieuwe NTA 8224 en heeft u deze al dan kunt u de wijziging zien in het correctieblad. en Addendum HKZ (zie download onderaan deze pagina). Controle op deze afspraken vindt plaats door de Raad voor Accreditatie.

Overzicht certificerende instellingen
Hier vindt u een lijst van certificerende instellingen. Voor informatie  over welke certificerende instelling op welke HKZ-norm certificeert klik hier. Per certificerende instelling kunt u zien voor welke HKZ-norm ze geaccrediteerd zijn.

Download: Addendum HKZ bij NTA 8224 betreffende HKZ-normen