Wat zegt een certificaat?

Voldoen aan de eisen
Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties laten zien dat zij voldoen aan de eisen die gesteld worden in de norm. De norm wordt vastgelegd door klanten, (zorg)professionals en de overheid/financiers.

Geen garantie
Het keurmerk is geen garantie tegen fouten. Omdat zorg- en dienstverlening mensenwerk is, zullen fouten gemaakt blijven worden en zullen incidenten blijven bestaan. De HKZ-normen bieden handvatten voor het leren van gemaakte fouten en het voorkomen van incidenten in de toekomst.

Waardevol voor gemeenten, zorgverzekeraars en inspectie-organen
Uit de gesprekken, die HKZ voert met deze partijen, blijkt dat veel van hen positief staan tegenover HKZ-certificatie. Veel zorgverzekeraars en gemeenten hebben HKZ-certificatie als inkoopvoorwaarde opgenomen. Inspectie-organen laten HKZ-certificatie vaak meewegen in hun risico beoordeling van een organisatie. Omdat het kwaliteitsbeleid per zorgverzekeraar of gemeente kan wisselen, raden wij u aan om zelf na te gaan wat deze partijen van u verwachten als het gaat om het aantoonbaar maken van kwaliteit.

Tussentijdse tekortkomingen
In iedere organisatie komen punten ter verbetering voor. Het is sterk afhankelijk van de aard van de geconstateerde tekortkomingen, welke acties door de certificerende instelling (CI) worden genomen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld besluiten een korte termijn audit uit te voeren, naar aanleiding van gemelde klachten door cliënten over de instelling. Ook kan een certificaat worden geschorst. Als uiterste maatregel kan een certificaat worden ingetrokken . Dit gebeurt wanneer de problemen, die tot de schorsing hebben geleid, niet worden opgelost binnen de vastgestelde termijn of wanneer incidenten blijken te duiden op structurele problemen in de organisatie.

Deze informatie is openbaar. Informatie over schorsing en intrekking wordt vermeld op de websites van HKZ en van de betrokken certificerende instelling. Ingetrokken certificaten worden verwijderd uit het openbare register op de website van HKZ. Kijk hier voor actuele info over schorsingen en intrekkingen.