De HKZ-norm voor VV&T en het Kwaliteitskader Verpleeghuizen 2017

In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 verschenen. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in haar Register. Het vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het is gebleken dat bepaalde eisen in de HKZ-norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VV&T) versie 2010 en versie 2015, waarin verwezen werd naar het oude Kwaliteitskader, strijdig zijn met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017.

Om weer aan te sluiten bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017, heeft HKZ een wijzigingsblad op de norm ontwikkeld. In dit wijzigingsblad staat een tabel met een overzicht in welke normeisen in de HKZ-norm VV&T, versies 2010 en 2015, letterlijk wordt verwezen naar het oude Kwaliteitskader. Bij de betreffende normeisen staat een toelichting hoe organisaties deze zodanig kunnen hanteren dat wordt aangesloten bij het Kwaliteitskader 2017.

Certificaathouders zullen zoveel mogelijk door HKZ worden aangeschreven om hen over deze ontwikkeling in te lichten. Het wijzigingsblad is in de normshop te bestellen.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Eric van Bavel of Nienke Weijer, consultants NEN-HKZ Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2690 318.