De week van Zorg en Welzijn

De week van 12 tot 18 maart is de Week van Zorg en Welzijn. De zorg- en welzijnsorganisaties van Nederland openen hun deuren en gunnen Nederland een kijkje in de keuken.

Veel organisaties in de zorg- en welzijnssector hebben een HKZ-keurmerk. HKZ heeft kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de ruim 30 branches in zorg en welzijn. Denk aan bijvoorbeeld apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en GGZ. Een organisatie met een HKZ- keurmerk zet de klant centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Inmiddels staan er ruim 2000 HKZ-certificaten uit en werken meer dan 10.000 organisaties met HKZ normen.

Nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn
Geen lijstjes met wat een organisatie moet beschrijven! De norm gaan uit van risico’s op organisatie- en procesniveau. Dit helpt organisaties om aan de slag te gaan met zaken die er écht toe doen. Zo komt de nadruk meer te liggen op leren en verbeteren in plaats van het maken van dikke kwaliteitshandboeken en het opzetten van een papieren tijger.

Wilt u meer weten over deze nieuwe norm? Kom dan naar de HKZ Kwaliteitsdag op 17 april a.s.

HKZ Kwaliteitsdag
Naast informatie over deze nieuwe norm komen onderwerpen als governance, eigen regie van de cliënt/patiënt en het vormgeven van professionele vrijheid komen aan bod. Ook staan we stil bij achtergronden over de toetsing, wat is bijvoorbeeld accreditatie en wanneer is het goed genoeg om het certificaat te behalen? En worstelt u nog met de overstap naar de HKZ-normen op basis van de nieuwe ISO 9001:2015 versie? Ook hier kunt u informatie over opdoen.