Diabeter behaalt veiligheidskeurmerk

– Persbericht –

Diabeter behaalt HKZ-keurmerk Cliënt-/Patiëntveiligheid
Diabeter, het nationale behandelcentrumcentrum voor kinderen en jongeren met diabetes, heeft als eerste diabetesbehandelcentrum in Nederland het HKZ-keurmerk Cliënt-/Patiëntveiligheid behaald. Diabeter is in Nederland voorloper in eHealth en met het keurmerk laat het centrum zien dat vernieuwende zorg en patiëntveiligheid uitstekend samengaan. Dr. Henk Veeze, oprichter en voorzitter raad van bestuur Diabeter en kinderarts: “Wij zijn de discussie over voor- en nadelen van eHealth allang voorbij. Bij Diabeter werken we sinds de start elektronisch en evalueren dagelijks wel 100 zorguitkomstparameters waarmee we ook veiligheidsaspecten monitoren.” Het keurmerkcertificaat voor de drie vestigingen van Diabeter werd vandaag in Rotterdam uitgereikt door certificeerder Lloyd’s Register.

Uniek systeem
Diabetesbehandelcentrum Diabeter heeft de zorgverlening aan kinderen en jongeren met diabetes type 1 in belangrijke mate gedigitaliseerd. Er is een uniek systeem ontwikkeld voor zorg op afstand. Patiënten moesten voorheen vier keer per jaar bij de behandelaar komen om de gezondheidstoestand te bespreken en de behandeling eventueel bij te stellen, nu staan de meeste Diabeter-patiënten veel frequenter maar op afstand in contact met het behandelcentrum. Gegevens als bloedglucosewaarde worden in de praktijk gemiddeld 20 keer per jaar online uitgewisseld waarbij de patiënt direct ook een overzicht uit het dossier ontvangt. Behandelaars kunnen het ziekteverloop en de effectiviteit van de behandeling nauwgezet volgen en indien nodig tussentijds contact opnemen met de patiënt of zelfs ingrijpen. Medeoprichter Dr. Henk-Jan Aanstoot van Diabeter ziet in de HKZ-certificering nogmaals het bewijs dat vernieuwende zorg geen afbreuk hoeft te doen aan patiëntveiligheid. “Integendeel. De moderne technologieën en ICT-middelen stellen ons in staat de behandeling voor patiënten effectiever en comfortabeler te maken.”

Zorgprocessen structureren en vastleggen
Aanleiding voor Diabeter om het traject voor de certificering van het veiligheidsmanagement- systeem in te gaan was enerzijds een eis van Achmea, anderzijds de wens om de zorgprocessen en -handelingen en de controles daarop te structureren en vast te leggen om de kwaliteit te borgen bij de groei van de kliniek. Er is dan ook gekozen voor de HKZ-certificering: “We wilden de vrijblijvendheid en het incidentele karakter uit de zorghandelingen halen. Elke handeling moet vastgelegd worden, zodat iedereen op dezelfde manier en controleerbaar zorg verleent.”

Veiligheid als onderdeel van eHealth
“Met het HKZ-traject is de patiëntveiligheid nu aantoonbaar gewaarborgd. Het certificaat vereist een grondige doorlichting van alle processen en procedures binnen de kliniek. Met vastlegging van alle procedures, risico-inventarisaties, een fout-meldingssysteem, interne audits en klanttevredenheidsonderzoek heeft Diabeter nu een veiligheidscultuur die toekomstbestendig is. Het is nu volstrekt normaal dat onze IT-systemen de vele onderdelen van de zorgverlening assisteren en bewaken. eHealth staat in dienst van zorg, proces en veiligheid. Met de veelheid aan data in onze zorg, zou het zonder IT-systeem vrijwel onmogelijk zijn om continu garant te staan voor een veilige behandeling. IT en veiligheidsmanagement vormen samen juist een ijzersterk duo.”

Overheid en verzekeraars bewegen mee
Diabeter is voorloper in de digitalisering van de zorg en loopt af en toe nog tegen de nadelen van het voortrekkerschap aan. Veeze: “Je ziet dat de overheid en verzekeraars wel meebewegen. Voorheen werd ‘cloudcare’ zoals wij die aanbieden bijvoorbeeld niet vergoed omdat de vergoeding als diagnosebehandelcombinatie (dbc) afhankelijk was van fysieke bezoeken. Inmiddels zit deze aanpak wel in onze dbc. Overheid en verzekeraars willen wel zekerheid over het nut en de patiëntveiligheid van vernieuwende zorg en dat is ook logisch. Dat onze aanpak aanslaat, blijkt alleen al uit het feit dat we jaarlijks met 10 tot 15% groeien waarbij patiënten uit het hele land maar ook uit het buitenland ons weten te vinden. Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel en met het HKZ-keurmerk Cliënt-/Patiëntveiligheid tonen we nu ook aan dat eHealth en zorgveiligheid uitstekend samengaan. Concentratie van deze zorg zal het beter en goedkoper maken, al was het alleen al om het fors lager aantal ziekenhuisopnamen bij onze behandelingen, maar de grote winst komt later met de besparing op dure complicaties.”

Veilige cultuur
Kaat van der Haar-Coessen, consultant HKZ: “Begin 2010 heeft HKZ de norm voor Cliënt-/Patiëntveiligheid uitgebracht, naast de HKZ-kwaliteitsnormen. Iedere patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat een organisatie of sector alles doet om zijn veiligheid te waarborgen en dat daarin wordt geïnvesteerd, elke keer opnieuw. Natuurlijk kunnen er zich altijd nog incidenten voordoen. De norm voor Cliënt-/Patiëntveiligheid biedt dan de mogelijkheid om deze op een veilige manier te melden. Hierdoor worden incidenten beter zichtbaar en kunnen in de toekomst voorkomen worden. Een veilige cultuur is hierbij van groot belang. HKZ is erg blij dat Diabeter, als toonaangevende organisatie binnen de diabetes-sector, als eerste het Cliënt-/Patiëntveiligheidskeurmerk heeft behaald. Hiermee zijn ze niet alleen een voorbeeld voor de Diabeteszorg, maar ook binnen de zorg in het algemeen.”

Over Diabeter
Diabeter is het nationale centrum voor de behandeling van diabetes bij kinderen en jongvolwassenen. Diabeter, een stichting zonder winstoogmerk, is gehuisvest in Rotterdam en heeft daarnaast vestigingen in Deventer (Diabeter-Oost) en Veldhoven (Diabeter-Zuid). Diabeter behandelt momenteel 1.500 patiënten uit het hele land en is wat betreft omvang voor deze doelgroep de grootste in Europa. Het aantal klinische opnamen is fors lager( jaarlijks 3%) dan de landelijke cijfers aangeven(20-50%). Inmiddels hebben 7 ziekenhuizen deze zorg volledig overgedragen aan Diabeter.