Een breed gedragen nieuwe HKZ-norm Mondzorg

Op 4 april 2019 is de nieuwe HKZ-norm voor de mondzorg gepubliceerd. De nieuwe compacte norm sluit aan bij kleine praktijken en de manier waarop de mondzorgbranche invulling wil geven aan kwaliteit. De nadruk ligt op het vakmanschap en het leren en verbeteren in plaats van het schrijven van procedures en protocollen. De norm vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken uit 2005 en orthodontiepraktijken uit 2006.

Deze HKZ-norm is breed toepasbaar voor praktijken in de mondzorg, waaronder algemene tandheelkunde, mondzorgkunde, tandprothetiek en specialisaties, zoals orthodontie en MKA-chirurgie. Diverse deskundigen uit de mondzorgbranche, waaronder tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten, tandprothetici, maar ook het ministerie van VWS en IGJ) hebben meegewerkt aan deze norm. Het overzicht met deelnemende partijen vindt u onderaan dit bericht.

Voordelen HKZ-norm Mondzorg

Wanneer u, in uw mondzorgpraktijk serieus werk wilt maken van kwaliteit, dan is de HKZ-norm Mondzorg een goed hulpmiddel. Het geeft een overzicht van de essentiële thema’s op het gebied van kwaliteit in de mondzorg en helpt om in de praktijk voortdurend bezig te zijn met leren en verbeteren. Door het behalen van een HKZ-certificaat maakt de praktijk aan de buitenwereld zichtbaar dat de kwaliteit op de orde is.

Hoe behaal ik een HKZ-certificaat?

Wanneer u denkt aan de norm te voldoen, dan kunt u contact opnemen met een certificerende instelling. De certificerende instelling is een toetsende instantie, die langskomt om te beoordelen of de praktijk aan de eisen uit de norm voldoet. Bij goed resultaat reiken zij het HKZ-certificaat uit en komt de praktijk in het openbaar HKZ-certificatenregister te staan. Het HKZ-certificaat wordt voor een periode van vijf jaar afgegeven door een certificerende instelling. Gedurende de certificatiecyclus worden instrumenten als zelfevaluatie en visitatie ingezet. Enerzijds om het leren en verbeteren te stimuleren, anderzijds om na te gaan of de praktijk ‘certificaatwaardig’ blijft.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over de HKZ-norm Mondzorg en toetsing ervan kunt u contact opnemen met HKZ via info@hkz.nl of 015 2 690 318.

Hulp nodig bij het HKZ-traject? Neem contact op met één van de HKZ-partners. Zij begeleiden en adviseren u graag.

Samenstelling werkgroep HKZ-norm Mondzorg