Eerste certificaat HKZ-norm voor Zorg & Welzijn uitgereikt

In mei 2018 werd de HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd. Hiermee is een norm beschikbaar voor alle organisaties binnen zorg en welzijn. Op 6 juni werd het eerste certificaat verstrekt aan Intravant door Brand Compliance. Wij vroegen Jan-Meijndert Jansen van Intravant naar zijn ervaringen met de certificatie op deze nieuwe HKZ-norm.

Wat voor soort organisatie is Intravant?
‘Wij bieden groeps- en individuele begeleiding aan cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Jeugdzorg. Ook verzorgen we psychofysieke en gedragstherapeutische behandelingen binnen de jeugdzorg. Daarnaast geven we arbeid- en jobcoaching en groepstrainingen. Oftewel: een breed aanbod van zorg- en dienstverlening.’

Waarom hebben jullie voor deze norm gekozen in plaats van andere normen?
‘Intravant heeft voor deze norm gekozen omdat die breder is dan andere HKZ-normen. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, vooral omdat we met kwetsbare mensen werken. Deze norm sluit daarop aan en zorgt ervoor dat we diensten, die anders buiten de scope zouden vallen, nu wel binnen één norm aantoonbaar kunnen maken. Het sprak ons bovendien aan dat de norm gebaseerd is op het gedachtegoed van ISO 9001.’

Hoe ging de certificering in zijn werk?
‘Tijdens de eerste fase is gesproken met medewerkers van de organisatie, die naast uitvoerend werk een aansturende rol hebben. Er werd voornamelijk gekeken naar de beleidsdocumenten. Hieruit bleek dat er nog een aantal zaken aangepast moesten worden waaronder de intake procedure en een aantal van deze beleidsdocumenten.

De tweede fase volgde kort daarop. Er werden gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers uit het uitvoerend team op de zorgboerderij. Gesproken werd over de daadwerkelijke uitvoering en of de medewerkers bekend zijn met de risico’s en hoe ze daarmee omgaan. Kortom, wordt er gewerkt zoals in het beleid beschreven staat.’

Hoe hebben jullie de certificering ervaren?
‘We vonden het spannend. Ook omdat de vragen heel direct waren. Een opmerking van één van onze medewerkers was: ‘Ik moet goed kunnen uitleggen wat ik doe en waarom ik het werk op deze manier doe’.

Er werd ook apart gesproken met de voorzitter van de cliëntenraad. Hieruit kwam naar voren dat de cliënten zich bij onze organisatie betrokken voelen bij de opzet van de zorg- en dienstverlening. Een resultaat om trots op te zijn!’

Wat heeft het jullie opgeleverd?
‘De voorbereiding op de certificering zorgde ervoor dat er kritisch wordt gekeken naar onze processen en hoe deze efficiënter ingericht kunnen worden. Voorbeeld hiervan is de overdraagbaarheid binnen de organisatie.

Onze doelgroep vraagt om gespecialiseerd werk, wat inhoudt dat we maatwerk leveren in een complexe situatie, waarbij we moeten improviseren. Door dit aan de hand van de norm te omschrijven, hebben we de kaders waarbinnen we werken duidelijker neergezet. Dit zorgt voor betere communicatie naar de cliënt en voor betere communicatie binnen en rondom de organisatie.

Doordat werknemers uit meerdere functies betrokken werden bij de audit en de auditor meerdere werkzaamheden observeerde, is binnen de organisatie het besef van kwaliteit goed onder de aandacht gekomen.’

Tips voor andere organisaties?
‘Zorg dat je je interne audits goed op orde hebt. Wij hebben twee interne auditoren, één voor de uitvoer en inhoudelijke deskundigheid, en één voor organisatie en management. Door regelmatig scherp te kijken naar je organisatie en te laten zien dat je kwaliteit (en kritiek) serieus neemt, ontstaat een cultuur waar zowel medewerkers als cliënten zich durven te uiten.’

Meer weten over de HKZ-norm voor Zorg & Welzijn?
Heeft u specifieke vragen over deze nieuwe norm of wilt u weten of de norm geschikt is voor uw organisatie? Neem dan contact op met HKZ via info@hkz.nl