Eerste certificaat Publieke Gezondheidszorg

– Persbericht –

CJG Rijnmond mag zich sinds medio september 2012 de trotse bezitter noemen van het HKZ-keurmerk. De organisatie is de eerste die is gecertificeerd conform de nieuwe HKZ-norm publieke gezondheidszorg.

Dat was volgens bestuurder Ineke Moerman een bewuste keuze. ‘Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen die te maken heeft met opvoeden en opgroeien. Ons werk vraagt professionele ruimte. Voorheen was die ruimte er niet.’ CJG Rijnmond (75 vestigingen, 750 medewerkers) ontstond in 2010 uit een fusie van zeven organisaties voor jeugdgezondheidszorg. Zes ervan waren al HKZ-gecertificeerd, maar dat was niet maatgevend.

Eenduidige werkwijze
‘We hebben niet gekozen voor harmonisatie, maar richten ons op witte vlekken in de organisatie. Het gaat om het inperken van risico’s’, aldus Ineke Moerman. ‘We willen de hele organisatie mee krijgen in een eenduidige werkwijze. Een methodiek die past bij het doel van CJG Rijnmond: elk kind in ons werkgebied gezond en veilig laten opgroeien en op tijd hulp bieden waar dat nodig is. Dat daar bepaalde kwaliteitseisen bij horen, spreekt vanzelf. Maar het betekent niet dat onze professionals vast moeten zitten aan allerlei tot in detail vastgelegde processen. Ze moeten juist ruimte hebben om kinderen en ouders verder te helpen. Dat telt. De nieuwe HKZ-norm publieke zorg biedt die ruimte: hij gaat uit van het doel dat je als organisatie wilt bereiken, helpt bij het reduceren van risico’s en het inrichten van passende werkmethodes. Het kwam ons daarom goed uit dat er een nieuw schema kwam voor de publieke sector.’

Waarderende audits
Petra Campen, beleidsadviseur Kwaliteit bij CJG Rijnmond: ‘Omdat we iedereen mee willen krijgen in deze manier van werken, hebben we gekozen voor ‘waarderende’ interne audits. Onze 20 interne auditoren staan naast, niet tegenover hun collega’s en vragen hen mee te denken over de beste manier om hun eigen werk in te richten. Voor de externe audit zochten we een certificerende instelling die zou aan voelen dat we als nieuwe organisatie het fundament voor het HKZ-keurmerk hebben gelegd, maar dat er nog veel te ontwikkelen is. Die partner hebben we gevonden in Kiwa.’ Ineke Moerman: ‘We zijn met vlag en wimpel geslaagd en kregen complimenten over de sfeer en de openheid in onze organisatie. Daar zijn we trots op’.