Eerste HIV-behandelcentrum HKZ-gecertificeerd

Na het verschijnen van de HKZ-norm voor HIV-behandelcentra, is de sector druk bezig geweest met verdere professionalisering van de kwaliteit. In februari heeft dit geleid tot de uitreiking van het eerste HKZ-certificaat .

Met het HKZ-certificaat laat het behandelcentrum zien serieus werk te maken van de kwaliteit van deze complexe zorg en te voldoen aan de eisen, die gezamenlijk door behandelaren, verpleegkundigen, patiënten en verzekeraars zijn opgesteld.