NEN en HKZ

Wij hebben geprobeerd uw vragen met betrekking tot NEN en HKZ zo volledig mogelijk te beantwoorden.
Bekijk hieronder of links in het menu de gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden:

Waarom zijn NEN en HKZ gefuseerd?

Wat verandert er voor de zorgaanbieder?

Blijft het HKZ-keurmerk bestaan?

Houd ik mijn vaste contactpersoon?

Hoe vaak wordt een norm gereviseerd?

Waar kan ik voortaan een norm kopen?

Blijft mijn HKZ-certificaat geldig?

Kan ik bij dezelfde certificerende instelling of HKZ-partner blijven?