Blijft het HKZ-keurmerk bestaan?

Ja, het HKZ-keurmerk blijft bestaan.