Blijft mijn HKZ-certificaat geldig?

Ja, de geldigheid van het HKZ-certificaat blijft onder dezelfde condities voortbestaan.