Hoe vaak wordt een norm gereviseerd?

Een HKZ-norm wordt iedere 3 jaar bekeken op actualiteit. Een NEN-norm iedere 5 jaar of eerder als hier aanleiding toe is.